Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Solskenshistorier som skapar hopp och framtidstro

Vi vill gärna dela med oss av solskenshistorier från våra olika verksamheter. Här kommer den första från Arbetsmarknadsenheten, AME. De vill berätta den fina historien om en kvinna från Syrien som lärt sig svenska, kommit in i samhället och numera har anställning på en av förskolorna i kommunen.

Arbetsmarknadsenheten hjälper personer som behöver extra stöd eller vägledning att komma vidare till egen försörjning genom arbete eller utbildning. Målgruppen för verksamheten är personer som av olika skäl befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden.

Läs första solskenshistorien

En av dem som fått stöd genom Arbetsmarknadsenheten är en ung kvinna från Syrien som kom till Sverige med tre små barn. Här är hennes solskenshistoria.


”Jag kom till Sverige i slutet av 2017 och började tidigt träna själv på det svenska språket. Mitt första motiv till att lära mig var att jag ville få vänner. När mina barn börjat förskolan kunde jag börja på SFI och samhällsorientering. Efter det läste jag grundvux, matte, engelska och svenska.

Utbildning på distans

Sen började jag min utbildning till barnskötare på distans och under tiden läste jag även svenska som andraspråk ett och två. Jag kände att det var viktigt att studera och jag lärde mig mycket men saknade fortfarande det viktigaste, att kunna koppla teorier till praktik. Jag som nyanländ kände att det var svårt att förstå hur det funkar på golvet i ett arbete. Jag kom i kontakt med AME och fick en extratjänst på ett år, då jobbade jag på en förskola i Strömsunds kommun samtidigt som jag pluggade på distans. På arbetsplatsen kunde jag utveckla språket och fick ny information som hjälpte mig att kunna kommunicera i min vardag. Förutom det kände jag det varma bemötandet från mina kollegor som snart kändes som en familj för mig.

Jobbet är nyckeln till integration och att vara en del av samhället, nu är jag inte främmande längre.

Eftersom jag kämpat så för att nå mitt mål, och inte haft en helg utan skolarbete, så kändes allt lättare när jag väl blev barnskötare. När min extratjänst var slut fick jag vikariera inom kommunens bemanning och efter fem månader som vikarie fick jag fast anställning i Strömsunds kommun! Jobbet är nyckeln till integration och att vara en del av samhället, nu är jag inte främmande längre, tvärtom, jag känner alla föräldrar och barn.

”Vill ge mitt bästa”

Jag vill inte glömma någon av de personer som lämnade en stor effekt på mig. Lärarna på SFI, lärarna på Hjalmar Strömerskolan, AME, personalen inom barnomsorgen, min chef, mina kollegor och alla fantastiska föräldrar som var och är varför jag vill ge mitt bästa.”

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: