Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Ungdomarna ger feriepraktiken bra betyg i årets utvärdering

Nu är utvärderingen av årets feriepraktik färdig. Totalt var det 111 ungdomar som arbetade i någon av våra verksamheter under sommaren. Hela 98 procent av de som svarade på enkäten trivdes med sitt arbete och med vårt bemötande.

Det är vård- och socialförvaltningen som ansvarar för att efterfråga praktikplatser, ta emot ansökningar och matcha sökande med praktikplats. För kommunen är feriepraktiken mycket värdefull ur ett strategiskt perspektiv utifrån kommande personal- och kompetensförsörjning.


Under sommaren hade kommunen totalt 111 feriepraktikanter, jämfört med 123 förra året. De flesta arbetade inom vård- och socialförvaltningen, barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen samt teknik- och serviceförvaltningen.

Bra betyg i enkät

Av de 111 ungdomarna svarade 47 på enkäten. Svaren visar att hela 98 procent trivdes med praktiken, var nöjda med personalens bemötande och tyckte att arbetstiderna passade bra. De allra flesta tycker också att de har fått en bra introduktion och att det var tydligt vilka arbetsuppgifter de förväntades göra.

Utvärdering av feriepraktik

Klicka på bilden för att förstora diagrammet.

Några kommentarer från enkäten:

  • ”Det var trevligt att jobba här och få testa på något nytt. Jag ser fram emot att komma tillbaka hit”.
  • ”Nu vet jag att jobba inom barn inte är något för mig”.
  • ”Det tog en vecka innan jag fick bra med arbeta och information”.
  • ”Jag tycker det var för lite betalt”.
  • ”Är tacksam för den tid jag fick vara där. Det är roligt att få höra de äldres erfarenheter/upplevelser. Hoppas att jag får möjlighet att komma tillbaka till Älvgården”.
  • ”Trivdes jättebra. Hade gärna jobbat här vidare. Kanske till och med kvällar efter skolan eller helger osv. Tycker jobbet och personalen är fantastiska. Jobbade på Skogsgläntan”.

Önskvärt med högre svarsfrekvens

Ungefär hälften av ungdomarna har svarat på enkäten. Inför nästa sommar hoppas vård- och socialförvaltningen på högre svarsfrekvens.

– Vi hoppas att alla verksamheter verkligen avsätter tid i slutet på praktiken så ungdomarna kan svara på frågorna under arbetstid, säger Veronica Sjöberg, kvalitetsutvecklare på VSF.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: