Lyssna på sidan Lyssna

Pressmeddelande • Publicerad:

Vård- och socialförvaltningen inför digitala körjournaler

I höst inför vård- och socialförvaltningen digitala körjournaler för sina tjänstefordon. Genom det räknar man med att spara över 800 timmar per år på ren administration – tid som istället kan läggas på kärnverksamheterna, exempelvis hemtjänsten.

Alla som använder kommunens fordon måste fylla i en körjournal. Det är mycket viktigt för att ha ordning och reda bland annat kring körsträckor och mätarställning. Brister i körjournaler kan också medföra extra kostnader både för den anställde och för arbetsgivaren.

Slut på manuell hantering

Medarbetare har hittills fyllt i körjournaler på en blankett. Vård- och socialförvaltningen har nu beslutat att byta ut det manuella systemet mot ett digitalt. Fördelarna med digitala körjournaler är många.

 

– Med digitala körjournaler blir det ingen manuell hantering eller administration varken för vårdpersonalen eller den administrativa personalen som tidigare hanterat körjournalerna. Istället skapas körjournalerna automatiskt och är integrerade med vårt verksamhetssystem. Det är smart och underlättar för personalen, säger Ida Haglund, enhetschef och verksamhetscontroller.

Bilarna får GPS-enhet

Förvaltningen har knappt 70 tjänstebilar och varje bil kommer nu att få en GPS-enhet. Med hjälp av tjänste-ID-kort som förvaltningen också inför loggar vårdpersonalen in mot enheten och körjournalen skapas.

 

– Det här gör vi för att arbetstiden och kompetensen ska användas på bästa sätt för de invånare som behöver våra insatser samtidigt som det även har ett värde för medarbetarnas säkerhet och arbetsmiljö. Jag ser det som en möjlighet att genom ett digitalt system kunna fokusera mer tid och kraft på kärnverksamhet i vår förvaltning, säger förvaltningschef Gudrun Öjbrandt.

Bättre möjlighet att planera

De digitala körjournalerna ger också tillgång till mycket information om fordonen som ger bättre förutsättningar att planera fordonsparken framåt och använda den på ett kostnadseffektivt sätt.

 

Mer information
Ida Haglund, enhetschef och verksamhetscontroller, 0670-162 85

Gudrun Öjbrandt, förvaltningschef, 0670-167 01

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Senast ändrad/granskad: