Lyssna på sidan Lyssna

Foto: Uffe Berggren/Mostphotos

Publicerad:

Webbutbildning om minoritetslagstiftningen

Webbutbildningen ”Grundutbildning i minoritetslagstiftningen” ger kunskap om vad lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk innebär och hur den kan tillämpas i praktiken. Bakom utbildningen står Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget.

Förutom att ge en grundläggande kunskap i vad lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk innebär, tydliggör utbildningen också vilket ansvar kommuner, regioner och myndigheter har inom området samt ger exempel från verksamheter som jobbar aktivt för en inkluderande minoritetspolitik.


Förhoppningen är att utbildningen ska bidra med kunskap samt öka förståelsen och engagemanget för att säkerställa att judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och urfolket samer ska få sina rättigheter tillgodosedda.

Tillgänglig och kostnadsfri

Utbildningen riktar sig främst till verksamma inom kommun, region och statlig myndighet, men också till andra som på ett eller annat sätt är engagerade i frågor som rör nationella minoriteter. Utbildningen är gratis och tillgänglig för alla.

Till Grundutbildning i minoritetslagstiftningen på minoritet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: