Lyssna på sidan Lyssna

Pressmeddelande • Publicerad:

Kommunen skräddarsyr utbildningskoncept för att stärka det brottsförebyggande arbetet

Den 30 augusti startar en skräddarsydd utbildning om radikalisering och våldsbejakande extremism som alla medarbetare ska genomföra. Utbildningen är en del i kommunens brottsförebyggande arbete.

Projekt STAD – strategiskt arbete för demokrati, gjorde under 2021 ett antal kartläggningar i form av enkäter och intervjuer av medarbetare. Då framkom att det finns behov av kompetensutveckling om strategiskt förebyggande arbete mot radikalisering och våldsbejakande extremism.

Ny förvaltningsövergripande strategi och handlingsplan

För att öka kompetensen startar den 30 augusti en nanoutbildning för alla medarbetare. Satsningen tar avstamp i en ny, förvaltningsövergripande strategi mot radikalisering och våldsbejakande extremism som Projekt STAD fått i uppdrag att ta fram. I tillhörande handlingsplan ingår bland annat kompetensutveckling som en viktig insats.

Skräddarsydd utbildning

Nanoutbildningen är digital och mejlas ut med jämna mellanrum till och med mars 2023. Utbildningens styrka är att den sker över tid och genom korta upprepningar vilket enligt forskningen ökar inlärningen.

– Genom att öka kunskapen och medvetandegöra ämnet hoppas vi bidra till att förhindra att individer i riskzon radikaliseras eller att odemokratiska krafter får fäste. Vi tror på det här konceptet som är enkelt för alla att ta till sig, vi når dessutom en stor och mycket viktig målgrupp. Tillsammans kan vi göra skillnad, säger projektledaren Ylfva Wistrand.

”Kommunen ligger i framkant”

Anneli Svensson, kommundirektör, anser att det är mycket bra att alla medarbetare får en bra grund i frågan tack vare projekt STAD och utbildningen.

– Eftersom vi är kommunens största arbetsgivare kan det också ses som en kunskapshöjande insats för kommuninvånarna i stort vilket är värdefullt, säger hon.

 

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) följer med intresse förberedelser och genomförande av nanoutbildningen.

– Kommunen ligger i framkant med sitt innovativa och intressanta utbildningskoncept, säger Joakim von Schéele, utbildningsledare vid CVE.

 

Under 2021 genomfördes en liknande insats då med fokus på IT-säkerhet.

 

Mer information

Ylfva Wistrand, projektledare STAD, 0670-164 48

Anneli Svensson, kommundirektör, 0670-161 24

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Senast ändrad/granskad: