Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Visselblåsarfunktion för dig som vill anmäla missförhållanden

Strömsunds kommun har en visselblåsarfunktion där det går att rapportera om missförhållanden. Du ska ha fått information om dem i ett arbetsrelaterat sammanhang och det ska finnas ett allmänt intresse av att det kommer fram. Du kan göra anmälan anonymt och en extern part utreder visselblåsningarna.

Personen du anmäler ska antingen vara förtroendevald, ha en ledande ställning eller en nyckelposition inom någon av kommunens förvaltningar eller kommunala bolag. Missförhållandet ska ha koppling till personens tjänsteutövning och kan till exempel handla om muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning. 

 

Det är förbjudet för Strömsunds kommun att vidta någon form av repressalier eller hindrande åtgärder mot rapportering, alla uppgifter om dig som anmälare är skyddade av sekretess.

Läs mer och använd e-tjänsten för att visselblåsa

På vår webbplats finns fullständig information om visselblåsarfunktionen. Här finns också länk till e-tjänsten där du kan visselblåsa om missförhållanden.

Till sidan Visselblåsarfunktion

Fakta om visselblåsarfunktionen

Senast den 17 juli 2022 är alla offentliga arbetsgivare skyldiga att ha en visselblåsarfunktion i sin organisation. Den som använder funktionen är skyddade enligt den nya lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (2021:890).

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: