Lyssna på sidan Lyssna

Foto: Ingrid Jonsson

Pressmeddelande • Publicerad:

Kommuninvånare får stöd att komma i arbete

Över 80 procent av deltagarna som får insatser inom kommunens arbetsmarknadsenhet går vidare till arbete eller utbildning inom ett år. Det visar den uppföljning av åldersgruppen 18 till 30 år som socialnämnden nyligen gjort.

Arbetsmarknadsenheten, AME, som finns inom framtids- och utvecklingsförvaltningen vänder sig till personer som av olika skäl befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Verksamheten jobbar med att erbjuda extra stöd och vägledning för att personerna steg för steg ska komma närmare egen försörjning.

Stöd och motivation

En del av insatserna handlar om att stärka och motivera den som deltar i verksamheten. Deltagaren får stöd i olika kontakter och aktiviteter, exempelvis kan det handla om att söka en utbildning eller att skriva ett personligt brev eller CV. Parallellt har deltagaren praktik eller annan sysselsättning inom AME:s egen verksamhet, i andra kommunala verksamheter eller hos andra arbetsgivare.


– Många som kommer in i vår verksamhet har väldigt lågt självförtroende, säger Martin Magnusson, arbetsledare inom arbetsmarknadsenheten. Min roll är bland annat att lyssna efter vad personen själv vill och är intresserad av. Sedan gör vi en plan för tiden inom AME. Det är fantastiskt roligt att få vara med när deltagaren sedan tar olika steg framåt och själv ser att det är möjligt att förändra sin situation.


Liza Silverhake är chef för arbetsmarknadsenheten. Hon ser tydligt att verksamheten gör skillnad.

– Vi arbetar nu vidare med att utveckla våra insatser för att få människor i arbete, säger hon.

Uppföljning visar gott resultat

Den uppföljning som socialnämnden nyligen gjort visar att över 80 procent av AME:s deltagare i åldersgruppen 18 till 30 år går vidare till utbildning eller arbete inom ett år.


– Vi är jätteglada att se att vårt mål har uppnåtts, säger Karin Näsmark (S), socialnämndens ordförande. Det har stor betydelse både för enskilda personer och för samhället i stort att vi kan minska arbetslöshet och utanförskap på det här sättet.


Mer information
Liza Silverhake, enhetschef för arbetsmarknadsenheten, 076-119 58 61

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Senast ändrad/granskad: