Lyssna på sidan Lyssna

Läkemedelspåminnarna fungerar så bra att fler personer kommer att få dem under året. Undersköterskan Linda Madsen i samtal om hjälpmedlet som kan underlätta i vardagen för den som behöver.

Publicerad:

Kommunen utvecklar god och nära vård med läkemedelspåminnare

Den som behöver stöd för att komma ihåg att ta sina läkemedel kan numera ha möjlighet till en digital läkemedelspåminnare. Hjälpmedlet fungerar så bra att vård- och socialförvaltningen kommer att placera ut fler under 2022. Digitala hjälpmedel kommer att bli en viktig del av utvecklingen inom hälso- och sjukvård. Därför är det glädjande att enkäten ”Vad är viktigt för dig vid kontakt med vården?” visar att fler och fler ställer sig positiva till digitala hjälpmedel av olika slag.

Digitala läkemedelspåminnare har på kort tid blivit en del av hemsjukvårdens arbetssätt. I Hammerdalsområdet finns nu fem stycken placerade hemma hos äldre personer som behöver stöd för att ta sina läkemedel.


– Det här är en väldigt positiv utveckling. Det bidrar också till att personerna kan fortsätta vara mer självständiga i sin vardag, säger Matilda Nilsson, verksamhetschef för äldreomsorg i Hammerdal.


I många fall kan läkemedelspåminnaren ersätta personalens besök, det innebär att den arbetstiden kan läggas på besök där personalens närvaro verkligen behövs, vilket är positivt för den enskilde.

Fler kan få läkemedelspåminnare

Pernilla Johansson är chef för hemsjukvården i Hammerdal. Hon menar att läkemedelspåminnarna bidrar till en mer säker läkemedelshantering.

– Det blir även ett effektivare arbetssätt, vilket innebär att vi kan utveckla en god och nära vård där vi arbetar smartare med våra resurser, säger hon.


Eftersom införandet av detta stöd varit så lyckat kommer vård- och socialförvaltningen att placera ut fler läkemedelpåminnare under 2022.

Många positiva till digitala hjälpmedel visar enkät

Under februari och mars 2022 genomförde Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner enkätundersökningen ”Vad är viktigt för dig vid kontakt med vården?”. Resultatet ska användas i det fortsatta omställningsarbetet mot nära vård. Glädjande är att det visar att många är positiva till digitala lösningar, såsom hjälpmedel av olika slag.


– Hälso- och sjukvården står inför en omställning i hela landet. Det innebär bland annat att den digitala tekniken är och kommer bli en viktig del i arbetet. Därför ställde vi frågor om det och intressant är att så många är positiva till användningen av digitala hjälpmedel, säger Veronica Molander, projektledare och samordnare för länets kommuner, Region Jämtland Härjedalen.

Som undersköterska gör du skillnad i andra människors liv varje dag. Snacka om #sverigesviktigastejobb! Här kan du läsa mer om våra lediga jobb inom vård och omsorg.

Till lediga jobb

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: