Lyssna på sidan Lyssna

Pressmeddelande • Publicerad:

Vecka 20 sker årets matsvinnstävling mellan grundskolorna

Äntligen är det dags för matsvinnstävling mellan grundskolorna igen! Detta efter två års uppehåll på grund av pandemin. Vilken skola vinner i år? Tävlingen pågår vecka 20 och förhoppningen är att den ska öka förståelsen för varför det är viktigt att inte slänga så mycket mat – både i skolan och hemma.

År 2018 lanserade kommunen en matsvinnstävling mellan grundskolorna, de två första årens vinnare blev Grevåkerskolan i Hammerdal och Kyrktåsjö skola.

Alla tävlar på lika villkor

I snitt slänger eleverna i grundskolan 289 kilo mat per månad. Vecka 20 startar årets tävling och då mäts tallrikssvinnet per elev, alltså tävlar alla grundskolor på lika villkor oavsett om skolan är liten eller stor.

 

– Vi tycker att matsvinnstävlingen på ett roligt vis sätter fokus på en angelägen fråga för både miljö och plånbok. Arbetet med att minska matsvinnet i våra verksamheter är viktigt och på det här sättet kan eleverna från tidig ålder bli medvetna om hur även de kan bidra – både i skolan och hemma, säger kommunens kostchef Jörgen Jönsson.

Festlig Nobellunch till vinnande skola

Förstapriset är en Nobellunch för hela skolan, där några av kommunens politiker och tjänstepersoner agerar servitörer. Den sker på vinnande skola torsdagen den 9 juni.

 

– I den här tävlingen är allas insats lika viktig, därför väljer vi att servera samma goda lunch på alla grundskolor för att fira lite extra. Alla skolor får också diplom, säger Richard Persson, chef för teknik- och serviceförvaltningen.

Ständigt arbete för att minska svinnet

Kommunens kostenhet har som mål att servera så klimatsmart mat som möjligt. Med dagens ökande livsmedelspriser tas några av de dyraste livsmedlen bort vilket gynnar mer klimatsmarta maträtter.

 

– Nu har våra förskolor också börjat redovisa sitt matsvinn, målet är att det ska ske på alla förskolor inom kort. Arbetet för att minska svinnet pågår ständigt. Vi använder bland annat ett digitalt kostdataprogram som beräknar portionernas storlek och näringsinnehåll, säger Jörgen Jönsson.

 

Finessen med det är att köken ska registrera just det antal portioner som behöver lagas för dagen, och på det sättet inte göra för mycket mat på grund av till exempel skollov eller många sjuka barn.

 

Mer information
Jörgen Jönsson, kostchef, 072-530 16 09

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Senast ändrad/granskad: