Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Mätning av narkotikaspår i avloppsvatten

Samtliga kommuner i länet har nu gjort sin andra mätning av avloppsvattnet, i syfte att upptäcka spår av narkotika. Insatsen görs i samarbete med länsstyrelsen. Resultatet visar på förekomst i alla kommuner.
– Informationen ger oss förutsättningar att agera och sätta in insatser där de behövs som bäst, säger Susanne Hansson, kommunstyrelsens ordförande samt ordförande i folkhälsorådet.

Det narkotikaförebyggande arbetet är ett prioriterat område i den nationella ANDTS-strategin och det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, doping, tobak och spel. Ett led i arbetet är mätningarna av narkotikaspår i avloppsvattnet som länets kommuner genomför tillsammans med länsstyrelsen. Syftet är att följa hur omfattande användningen av cannabis, amfetamin, kokain, MDMA och tramadol är över tid i länet.

Mätningen ger ögonblicksbild

Den första mätningen skedde i oktober 2021 och den andra i mars 2022, fram till 2024 ska två mätningar per år göras. En mätning ger en ögonblicksbild av hur det ser ut just under de 24 timmar som den pågår. Sammantaget ger mätningarna en övergripande bild av narkotikabruket i länet.


– Folkhälsorådet har tagit initiativ till mätningar av narkotika i avloppsvattnet i vår kommun. Att kontinuerligt få information om hur användandet av narkotiska preparat ser ut hos oss ger förutsättningar att agera. Förebyggande insatser riktade till ungdomar är ett ständigt pågående arbete, men om vi ser att halterna i avloppsvattnet ökar kan vi specifikt rikta insatser där det mest behövs, säger Susanne Hansson, kommunstyrelsens ordförande samt ordförande i folkhälsorådet.

Spår av narkotika i samtliga kommuner

Mätningen visar att det finns spår av narkotika i samtliga kommuners avloppsvatten. Provtagningen har skett i de tolv största reningsverken i länet, dit två tredjedelar av befolkningen är anslutna. I Strömsunds kommun visar mätningen att andelen amfetamin ökat sedan förra provtagningen, även cannabis har ökat något.


– Mätningarna är ett bra komplement till andra kartläggningar och lokal lägesbild. Den samlade informationen kan vi använda som utgångspunkt när vi tittar på hur vi ska utveckla vårt narkotikaförebyggande arbete för att nå det nationella målet om ett samhälle fritt från narkotika och doping, säger Ylfva Wistrand, ANDT(S)-samordnare.

Det förebyggande arbetet fortsätter

Polisens förebyggande arbete är fortsatt viktigt för att minska bruket av narkotika. Det sker exempelvis genom information till vårdnadshavare. Att också tidigt identifiera vilka ungdomar som börjat missbruka är viktigt.


– Det gör vi i god samverkan med olika instanser inom kommunen, dock behöver vi mer tips från allmänhet och föräldrar för att detta ska blir mer effektivt. Det är de som träffar ungdomarna dagligen som har störst chans att upptäcka beteendeförändringar hos ungdomarna, säger kommunpolisen Mariana Handler.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: