| Press

Strömsundshjärtat


VISIT STRÖMSUND


Lyssna på sidan Lyssna

Rivallen Renålandet

Rivallen, Renålandet • Område: Strömsund

Kategori: Övriga sevärdheter

Rivallen är både ett fint utflyktsmål vid Renåsjön och en plats som kan berätta om två epoker av speciell historia. Åk väg 801, Björnvägen på Vattudalens västra sida. Skylt i norra ändan av byn. Från parkeringsplatsen är det drygt 800 meter att gå till Rivallen. Det är även tillåtet att färdas med fyrhjulingar och skotrar. Det är däremot inte möjligt att åka bil.

Vandringsleden är bred och fin. Vi har byggt broar över två bäckar och ett dike och efter drygt halva vägen finns ett par säten att vila på. Du kan också nå platsen med båt eller kanot och kan då lämpligen sjösätta i sjöns nedre ände vid rastplatsen.


Vi i Renålandets byförening, som ordnat detta, hoppas att ni ska trivas där men också bidra till att hålla platsen i fint skick genom att inte skräpa ner och ta med er eventuella sopor hem.


Rivallens ”första” historia

Rivallen bebyggdes på 1670-talet av så kallade skogsfinnar. De slog sig ner och började svedja för att så tuvråg och rovor på de brända områdena. Säden torkades i särskilda torkhus, rior. Berget på västra sidan om sjön fick namnet Riberget och platsen för bosättningen Rivallen, på båda ställen fanns sannolikt rior.
Genom domstolsbeslut avhystes skogsfinnarna från platsen, men några av dem blev kvar i socknen och majoriteten av dagens bybor, hela två tredjedelar, är ättlingar till dessa pionjärer.

 

Rivallens ”andra” historia

I slutet av 1800-talet kom nästa skede i Rivallens bosättningshistoria då platsen avstyckades för ett litet torp, med de karga levnadsförhållan-den som det gav. Familjen växte snabbt och efter knappt 15 år gav torparfamiljen upp och valde att emigrera till Norra Amerika. Många andra bybor hade redan gjort den resan och fler kom att göra den även senare. Byns befolkning mer än halverades mellan 1880 och 1900, från 75 till 31 personer.

 

Mer information finns på plats samt på byföreningens hemsida: renalandet.se


Arbetet har skett med stöd av Leader 3sam, landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Övrig information

Faciliteter och service

Ingen uppgift.

 

Information om tillgänglighet

Ingen uppgift.

Klicka för att se större bild.

Kontakta oss

Senast ändrad/granskad: