| Press

Strömsundshjärtat


VISIT STRÖMSUND


Lyssna på sidan Lyssna

Hällmålningar i Fångsjön

Fångsjön • Område: Strömsund

Kategori: Övriga sevärdheter

Vid Fångsjön, 10 km öster om Strömsund, finns några
hällmålningar målade på en klippa vid sjön.

En stig är uppmärkt från parkeringen och ner till sjön, ca 400 m. Här
finns dessutom informationstavlor.

 

Hällmålningar är svåra att datera. Svenska hällmålingar är troligen
minst 3 800 år gamla, kanske så mycket som 7 000 till 8 000 år.
Av Sveriges cirka 30 registrerade hällmålningar och cirka 30 000
fångstgropar finns de flesta i mellannorrland. Därför är det heller
ingen slump att älgen finns i Jämtlands landskapsvapen och är
Jämtlands symboldjur.

 

Färgen som använts är rödockra som troligen blandats med fett.
Järnoxiden i ockran har gått i kemisk förening med berget som gör
att hällmålningen syns än i dag.

Övrig information

Kontaktinformation/bokning

Strömsunds Turistinformation, 0670-16400


Faciliteter och service

Ingen uppgift.

 

Information om tillgänglighet

Parkering

Gångbro ut till hällmålningarna

Hällmålningarna

Kontakta oss

Senast ändrad/granskad: