| Press

Strömsundshjärtat


VISIT STRÖMSUND


Lyssna på sidan Lyssna

Gåxsjö kyrka

Gåxsjö 310, Gåxsjö • Område: Hammerdal

Kategori: Kyrkor

Gåxsjö kyrka stod färdig år 1886 - byggd efter ritningar av arkitekten F.R. Ekberg.

Senaste större restaurering genomfördes år 1961, varvid kyrkan målades både in- och utvändingt. Kyrkan är en enskeppig korskyrka med korabsid. Stilen får väl närmast betecknas som nygotik.
 

Altaret består av ett tomt kors - ett ”crux nuda” - med törnekrona och svepning, en symbol för den uppståndne Kristus. Altaret kröns av en s.k. vimperg - en spetsig gavel, vilket för övrigt är ett vanligt arkitekturelement i den gotiska stilen. Predikstolen är femkantig med ikonografiska symboler i tre av fälten. Upptill är predikstolen försedd med en bård, s.k. flätbandsornamentik. I sakristian finns ett nytt altare med kristusmonogram och krucifix, detta är smidat och skänkt av A.W. Byberg till kyrkans 75-årsjubileum år 1961. 


Orgeln är från firman Hagströms i Härnösand, den har 13 stämmor och är av den s.k. mekaniska typen. Slutligen kan nämnas att kyrkan har en förnämlig textilsamling med skrudar, stolor och altarbrun i de olika liturgiska färgerna.

 

Allmänt sett uppvisar Gåxsjö kyrka en stilmässigt osedvanlig enhetlig interiör, där det olika arkitekturelementen upprepas konsekvent och systematiskt. Platsen är dessutom väl vald, centralt belägen på en liten udde i sjön.

Övrig information

Faciliteter och service

Bussparkering

 

Information om tillgänglighet

Ingen uppgift.

Klicka för att se större bild.

Kontakta oss

Senast ändrad/granskad: