| Press

Strömsundshjärtat


VISIT STRÖMSUND


Lyssna på sidan Lyssna

Sielkentjahke 

Blåsjöfallet • Område: Frostviken, Vildmarksvägen

Kategori: Vandring

Den högsta fjälltoppen i Strömsunds kommun (obs! mellan den 1 juli till 24 juli är det kalvmärkning, området ska då undvikas).

Start: Du kör till Blåsjöfallet, därifrån tar du vägen mot: Sippmikks kraftstation 16 km, kör upp till dammen och parkera vid den gamla kraftstationen. Från Sippmikk kan du vandra eller cykla på terrängcykel efter en fyrhjulingsväg som går fram till dammen vid Sielken ca 7 km. Vi föreslår att du tältar vid dammen och använder nästa dag till att vandra upp på toppen ca 6-7 km. Ev. tältar du en natt till vid dammen innan du vänder tillbaka.


Alternativ att du startar i Ankarede och vandrar sjufjällsstigen fram till Sielken men även där föreslår vi att du tältar en ev. två nätter. Det finns ingen markerad stig upp till toppen utan vi föreslår att du använder kartan och går mellan de två topparna på 1122 möh. respektive 1196 möh. Undvik bäckraviner.

Övrigt

Området är ett kärnområde av riksintresse för Ohredahke sameby. Området omfattas i sin helhet av kalvningsland och trivselland, utgörs till övervägande delen av mycket bra renbete. I områdets sydvästra del finns viktiga anläggningar för samebyn och här förekommer samebyns basverksamhet sommartid. Ett betydelsefullt uppsamlingsområde för renar. Visa hänsyn.

 

På toppen finns ett stort röse där du har en enastående utsikt åt alla håll. Med karta kan du botanisera mellan fjälltoppar, sjöar och landområden.


Varning för: fjällravinen på toppens sydöstra sida, här har skett olyckor när man kommit för nära kanten och halkat ner. Ett fall på flera hundra meter.


Svårighet: Tidskrävande, i början vandringsvänlig stigande terräng, stenigt mot toppen. Heldagstur med en eller två övernattningar. Ungdomar från 13 år.


Kordinater enligt Sweref 99: N7180228 E0476455

Övrig information

Kontaktinformation

Barbro Blom 072 208 88 38, Marita Granqvist 070- 612 20 25


Facebook: www.facebook.com/jormvattnetsif/ Länk till annan webbplats.

 

Faciliteter och service

Ingen uppgift.

 

Information om tillgänglighet

Ingen uppgift.

Stämpeln finns vid det blå krysset.

Stämpeln finns vid det blå krysset.

Gervenåkko/ Gelvenåhkoe var med i Toppkortet 2021.

Kontakta oss

Senast ändrad/granskad: