| Press

Strömsundshjärtat


VISIT STRÖMSUND


Lyssna på sidan Lyssna

Landön

Landön • Område: Strömsund

Kategori: Vandring, Övriga aktiviteter

Landön ligger i direkt anslutning till Strömsunds centrum och gångavstånd till hembygdsgården. Det är en plats i Strömsund som är till för alla medborgare för utflykter, promenader, friluftsliv och gemensam odling.

Landön är en hälsofrämjande och trygg miljö som är lätt att nå för alla – till fots, med cykel eller bil. Här finns iordninggjorda stigar är lättframkomliga även för äldre eller med barnvagn.


Från stigen och de nyanlagda broar kan du beundra Vattudalen under alla årstider. Det finns flertal bänkar och viloplatser som bjuder till att vila, meditera eller umgås.

Bron över till Landön är under reparation

Bron över till Landön är tillsvidare under reperation, därför är Landön tillgänglig bara till fots eller cykel för tillfället. Du kan parkera din bil vid bron eller vid hembygdsgården och promenera till Landön.

Aktiviteter

  • En promenadstig rund ön med informationsskyltar, nya broar, spång och sittbänkar.
  • Odlingslotter där allmänheten och föreningar kan arrendera mark för individuella eller gemensamma odlingsprojekt och integration. Upprustning av tillhörande förråd och utedass.
  • Två grillplatser är tillskapade/renoverade.
  • En promenad stråk som förbinder Hembygdsområde med Landön är nybyggt och försedd med skyltar och bänkar.
  • Badplats för barn och unga med badbrygga och sandstrand, obevakad.


Projektet


Föreningen Landöns vänner har arbetat i ett projekt medfinansierat av Leader-medel samt genom en mängd ideella insatser. Projektet blev klar under sommaren 2019.
Åtgärder på ön har genomförts i samverkan med Skogsstyrelsen och med Strömsunds kommun.


Genom detta samarbeta samt en mängd ideella insatser har Landön blivit till ett attraktivt, tätortsnära rekreationsområde.


Området nyttjas regelbundet som utflyktsmål, till skol- och dagis utflykter, till dagliga promenader och i samband med gemenskapsodlingenVälkomna!

Övrig information

Kontaktinformation/bokning

Föreningen Landöns vänner, Maja Ramström 0670-64 84 53

 

Faciliteter och service

Djur tillåtna

 

Information om tillgänglighet

Ingen uppgift.

Nybyggda broar på Landön

Bänk med utsikt längs med stigen på Landön

Informationsskyltar

Landön

Kontakta oss

Senast ändrad/granskad: