| Press

Strömsundshjärtat


VISIT STRÖMSUND


Lyssna på sidan Lyssna

Midsommarfjället

Norråker • Område: Hoting/Tåsjö

Kategori: Hälsa & träning, Vandring

Denna vandringled går intill tjärnar, över myrar, genom grov granskog, uppför genom fjällbjörkskog, för att till slut nå områdets högsta punkt Midsommarfjället (742 m ö h).

Från Norråker till P-plats ca 14 km

Vandringsleden är ca 4 km.

 

Längs en ca 500 m lång sträcka sammanfaller vandringsleden med den kryssmarkerade vinterleden. Skylt finns där lederna skiljs åt igen.

 

Leden går väst Nedre Granbacktjärn (530 m ö h) genom gammal, gles, grov granskog (ca 300 år).

Skogen består av frisk ristyp med bestånd av ekbräken- och örtristyp vid bäck och surdråg. Trädslagen är nästan uteslutande av gran. Lövinslaget är glest och består av björk med enstaka inslag av sälg. Området bär spår av tidig dimensionsavverkning (troligen från seklets början). De flesta granar är bevuxna medTagel-, Man- och Granlavar.

 

Under granlågor kan man även få se Gränsticka och Ullticka, bägge hotkategori 4, samt Lappticka, hotkategori 3.

 

Vid 650 m ö h övergår skogen till ren fjällskog med myrar och råkar till fjällbjörkskogen och kalfjället tar vid.

 

Denna urskogsartade naturskog med levande, döende och döda träd i olika nedbrytningsfaser och olikåldrighet innehåller också en stor

artrikedom inom både flora och fauna.

 

Ungefär halvvägs efter leden, som är ca 4 kilometer lång, finns en iordningställd rastplats. En raststuga med kamin, samt TC finns också ca 150 m innan man når toppen på Midsommarfjället. En utmärkt kallkälla finns i stugans omedelbara närhet.

 

Utsikten från toppen av fjället är (vid klar väderlek) fantastisk! Här syns bland annat fjälltoppar i södra Lappland, Frostviken och Hotagen.

Övrig information

Kontaktinformation/bokning

Mona Eriksson, kanslist Övre Tåsjödalens Framtidsförening 076-775 14 86


Webb: www.norraker.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Faciliteter och service

Ingen uppgift.

 

Information om tillgänglighet

Ingen uppgift.

Karta

Midsommarfjället

Kontakta oss

Senast ändrad/granskad: