| Press

Strömsundshjärtat

UPPTÄCK STRÖMSUND

Lyssna på sidan Lyssna

Naturstigen Fågelvägen

Strömsunds camping • Område: Strömsund

Kategori: Vandring

Välkommen till en 7 kilometer lättvandrad, spångad vandringsstig mellan Strömsunds camping och Tullingsås fågelsjö och torn. Efter vägen finns skyltar som beskriver de olika naturtyperna.

Här finns naturtyper som myr, björksumpskog, tät granskog, sjöstrand och igenvuxen betesmark. De många olika naturtyperna gör att området är rikt på fåglar och växter. Längs stigen finns informationsskyltar om den omgivning du går igenom.

 

Hela sträckan tar cirka två timmar att vandra, men går utmärkt att dela upp i

kortare etapper – två av dem har vi märkt ut på kartan, men du kan också hitta

dina egna stigar! Vi rekommenderar att du har rejäla skor och en ryggsäck med

fika, kamera och kikare.

 

Under vandringen kan du få se däggdjur som älg, rådjur, hare, bäver eller

spår efter björn. Mer ovanligt är det att få se den skygga björnen.

Området runt Lillsjön

Området kring Lillsjön i Tullingsås är fascinerande på många sätt. Under våren leker gäddor i sjön och på hösten vandrar sik och nejonöga upp i ån.


Höjningen av vattenståndet skapar goda förutsättningar för fåglar och andra djur eftersom sjön inte längre kommer att torka ut under sommaren. Här finns hela 150 fågelarter, bland annat sångsvan, kricka, knipa, enkelbeckasin och större rovfåglar som duvhök och tornfalk.


Rampen är 53 m lång och lättillgänglig.

Övrig information

Kontaktinformation/bokning

Vattudalens naturskyddsförening 070- 317 30 70


Faciliteter och service

Ingen uppgift.

 

Information om tillgänglighet

Ingen uppgift.

Kontakta oss

Senast ändrad/granskad: