| Press

Strömsundshjärtat


VISIT STRÖMSUND


Lyssna på sidan Lyssna

Knortmon

Västra Hoting 325, Hoting • Område: Hoting/Tåsjö

Kategori: Vandring

Vid södra infarten till Hoting finns det intressanta fornminnesområdet Knortmon, med fångstgropar på en grusås invid Hotingsjön.

Man har låtit bygga ett vikingahus intill den anlagda gångstigen, som går längs det välbevarade fångstgropsystemet.


Miljön är naturskön och lätt att ströva i. På den anlagda gångstigen kan även rullstolsbundna ta sig fram ända till kanten av fångstgroparna.

Gångstigen som går runt Knortmon startar vid Hotings camping, där du kan få mer information. Under sommartid planeras dessutom om guidning för både Knortmon och Långön.


Put and takefiske i förfäders spår från gångstigen som avgränsar Lojsinit från Hotingsjön, även det går bra från rullstol.


På campingen finns dessutom ett forntidsmuseum, där bland annat Hoting-skidan och stenåldersföremål finns.

Övrig information

Kontaktinformation/bokning

Hotings camping, 0671-102 48
hotingscamping@telia.com

 

Faciliteter och service

Ingen uppgift.

 

Information om tillgänglighet

Ingen uppgift.

Kontakta oss

Senast ändrad/granskad: