Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Lägesrapport med anledning av kriget i Ukraina

Nästan 20.000 ukrainska medborgare har ansökt om skydd i Sverige sedan Rysslands invasion den 24 februari. Strömsunds kommun har ännu inte fått någon konkret förfrågan om mottagande, men vi förbereder våra verksamheter.

Strömsunds kommun följer utvecklingen och samverkar med andra aktörer i länet och landet. Det sker till exempel genom regelbundna möten i olika forum.

Ingen förfrågan från Migrationsverket

Sedan invasionen av Ukraina den 24 februari har 19.517 personer ansökt om skydd i Sverige. Kommunen har ännu inte fått någon förfrågan från Migrationsverket om att ta emot flyktingar. Däremot känner vi i dagsläget till att en handfull flyktingar kommit till vår kommun genom privata initiativ.


Kommunens Integrationsservice har uppdraget att samordna ett eventuellt mottagande.

– Vi kommer att kunna erbjuda Migrationsverket både akuta evakueringsplatser och mer långsiktiga boenden. Integrationsservice har även kontakt med civilsamhället för att kunna samordna privata initiativ, säger enhetschef Elisabeth Lindholm.

Aktiverat stabsorganisationen

Det förändrade säkerhetsläget gör att kommunen har aktiverat den stabsorganisation man hade under pandemin.

– Det är svårt att sia om hur läget utvecklas, men vi vill ta höjd för olika scenarier. Genom staben underlättas beslutsfattandet och vi kan skapa en god beredskap i våra verksamheter, säger kommundirektör Anneli Svensson.

Mer information

På vår webbplats finner du mer information om invasionen av Ukraina, länkar till bekräftad information, e-tjänst för dig som har hjälp att erbjuda samt vägledning om du känner oro.

Till samlad information på www.stromsund.se/ukraina

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: