Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Viktig information • Publicerat:

Restriktioner försvinner – det här gäller från 9 februari

De flesta pandemi-restriktioner försvinner den 9 februari 2022. Det innebär att vi återgår till en ny vardag i samhället och i våra verksamheter där vi fortsätter att visa hänsyn och tar ansvar för att inte sprida smitta.

Även om Folkhälsomyndigheten nu tar bort restriktioner är smittan i samhället fortfarande hög. Vi behöver därför fortsätta att vara lite försiktiga ännu en tid.

Det här gäller hos oss

Vi har uppdaterat vår samlade information om covid-19 och vad som nu gäller i kommunala verksamheter. Inom vård och omsorg kvarstår restriktionerna vid besök i särskilt boende.

Till kommunens samlade information om covid-19

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19. Det gäller även om du tagit ett självtest som är negativt. Om du är symtomfri behöver du inte stanna hemma om någon i hushållet är sjuk. Den som arbetar inom vård och omsorg ska fortsätta följa särskilda rutiner kring provtagning och återgång i arbete.
  • Vaccinera dig så snart som möjligt om du är 12 år eller äldre.
  • Är du vuxen och ovaccinerad bör du undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. De ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: