Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Ett exempel på det sydsamiska hantverket, en kniv med sirligt mönster.

Publicerad:

Den 6 februari uppmärksammar vi Samefolkets dag

I Strömsunds kommun har den samiska kulturen och det samiska språket ett förstärkt skydd eftersom vi för tolv år sedan blev en samisk förvaltningskommun. På söndag uppmärksammar vi Samefolkets dag.

Strömsunds kommun ligger inom Saepmie, det område där samer bor och verkar, och som samisk förvaltningskommun arbetar vi på olika sätt för att lyfta och synliggöra den samiska kulturen och språket.

Flagghissning och belysning

Den 6 februari är det Samefolkets dag. Den firas varje år för att hedra minnet av det första samiska landsmötet, som ägde rum i Trondheim 1917 och samlade ett hundratal samer över nationsgränserna för att diskutera och lyfta gemensamma frågor. Vi uppmärksammar dagen genom flagghissning och synliggör de vackra samiska färgerna genom att tända lampor i rött, blått, grönt och gult längs Storgatan och på kajen i Strömsunds tätort.

Vackra namn på månaderna

Visste du att de samiska månaderna har namn som speglar årsrytmen i naturen och renskötselåret? Tsiengele är det sydsamiska namnet på januari och det betyder isklangstiden. Februari heter på sydsamiska Goevte vilket betyder mitten på vintern. I Kommunalmanackan som Strömsunds kommun ger ut varje år finns alla sydsamiska månadsnamn med.

Saemiej Laavlome – Samefolkets sång

Texten till sången är skriven 1906 av sjösamen Isak Saba (1875–1921).


Första versen av den sydsamiska nationalsången

Nuelesne dan elmien jissien vååjnesh saemiej eatneme lea. Vaeriej duekesne guev telh vaajjah, våaroen tjielke jaevrieh vååjnoeh. Dalvesh, vaerieh, vaartoeh, vuemieh alnadahkh elmeden vööste.
Johkh vijtjeldieh vuejtieh sjuvvieh. Vaartoes-gaejsieh, spaenjieh njiemesjh tjåadtjoeh vööste doeterm.


Svensk översättning

Nordvart genom Karlavagnen ser du Samelandet skymta: Fjäll bak fjäll i fjärran blåna, sjöar sträcka sig vid sjöar, bergens branter, fjällens toppar höja sig mot själva himlen, bäckar brusa, skogar susa, tvärbrant stupa stålgrå uddar strävande mot stormigt hav.

Lyssna på Saemiej Laavlome på Samer.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Närbild på torvkåta vid äldreboende.

I Strömsund finns en torvkåta vid det särskilda boendet Granbacken och trygghetsboendet Strömbacka.

Närbild på bälte.

Samerna har i alla tider tillverkat sina redskap och sytt sina kläder. Här en detaljbild av ett rött och grönt bälte till en sydsamisk kolt.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: