Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Viktig information • Publicerat: | Corona

Kommunen ser över fördelningen av driftbidrag för att stötta föreningslivet

Pandemin har även under 2021 påverkat föreningarnas möjlighet att anordna publika aktiviteter i sina samlingslokaler på grund av gällande restriktioner. Därför har kommunstyrelsen beslutat att de föreningar som fick driftbidrag 2021 får samma belopp i bidrag även i år.

Driftbidraget till samlingslokaler är ett ekonomiskt stöd till föreningar, baserat på bland annat antalet aktiviteter med publika besökare. Tanken är att det ska uppmuntra till ett aktivt föreningsliv för en levande bygd.

Begränsningar på grund av pandemin

På grund av corona-pandemin har det varit ytterst svårt, eller omöjligt, för föreningar i kommunen att ha publika aktiviteter i sina samlingslokaler under 2021. Därför beslutade kommunstyrelsen den 25 januari att de föreningar som fick driftbidrag 2021 får samma belopp i bidrag även i år.

 

– Föreningarna har haft en tuff tid under pandemin med få aktiviteter och inkomstmöjligheter. Därför är det här beslutet väldigt betydelsefullt. Samlingslokalerna är viktiga för byars möjligheter att skapa gemenskap, ordna aktiviteter och bidra till tillväxt, säger kommunstyrelsens ordförande Susanne Hansson, (S). 

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: