Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Sjuktalen i Strömsunds kommun de lägsta i länet

Förra året hade Strömsunds kommun lägst sjuktal av alla kommuner i Jämtlands län. Skillnaden mellan mäns och kvinnors sjuktal har också minskat från 2018 till 2020. Vi tror att en av framgångsfaktorerna bakom resultatet är projektet Kasam 2.0.

År 2019 startade Kasam 2.0. Ett av projektets mål har varit att sänka kvinnors sjuktal som under 2018 var dubbelt så höga som för män. Under projekttiden har alla kommunens chefer arbetat mot målet genom ett antal aktiviteter.

Bäst i Jämtlands län

Insatsen har gett effekt. I den sammanställning av sjuktal i landets 290 kommuner som Sveriges kommuner och regioner gör årligen kan man se att Strömsunds kommun har gått från plats 70 till 47 från 2018 till 2020. Strömsund är nu den kommun i länet med lägst sjuktal. Det innebär att kommunen avancerat från en tredje- till en förstaplats bland Jämtlandskommunerna med ett sjuktal på 6,7 procent förra året. Skillnaden i sjuktal mellan män och kvinnor har också minskat.


– Det är förstås jätteroligt! Vi ska dock komma ihåg att projektet inte ensamt kan tillräknas denna förbättring. Det har även skett andra saker på våra arbetsplatser som har bidragit till att vi kunnat förhindra en kraftigare ökning. Vi tror starkt att projektet varit en av framgångsfaktorerna, säger projektledaren Pär-Eric Hemmingsson.

Placering, sjuktal bland Sveriges 290 kommuner

År

Berg

Krokom

Ragunda

Strömsund

Åre

Östersund

2018

27

261

87

70

21

194

2019

23

226

109

111

27

123

2020

71

231

96

47

62

149

Källa: Sveriges kommuner och regioner

Projektet avslutades i oktober

Kasam 2.0 avslutades i oktober 2021 och slutrapporten från projektutvärderarna har precis blivit klar.

– Från nationellt håll tog man bort karensdagen och Folkhälsomyndigheten uppmanade alla som hade milda förkylningssymtom att stanna hemma. Vi utsattes för hård press på många arbetsplatser att bland annat riskbedöma och lösa nyuppkomna utmaningar. Våra sjuktal ökade såklart under dessa omständigheter. Men vid en jämförelse visade det sig ändå att vi förbättrat vår position i förhållande till andra kommuner vilket är glädjande, säger Ingela Sonidsson, HR-chef.

Cheferna viktiga pusselbitar

Cheferna har varit viktiga i arbetet med sjuktalen menar kommundirektören Anneli Svensson.

– De har gjort en väldigt viktig insats för arbetsmiljön och för våra medarbetares mående. Jag vill även rikta ett tack till all lojal personal som gör skillnad på sina arbetsplatser varje dag. Jag är stolt och glad över att så många har engagerat sig – trots en pandemi som har utmanat och ställt till det på många håll, säger hon.


Projektet Kasam 2.0 var medfinansierat av Europeiska Socialfonden, ESF.

Genomförda aktiviteter för att sänka kvinnors sjuktal

  • Utbildning i jämställdhetsintegrering 2020–2021
    Kasam 2.0 höll en utbildning i jämställdhetsintegrering där alla chefer och skyddsombud bjöds in att delta genom att titta på ett antal videoklipp om ämnet. I slutet av utbildningen fick cheferna välja en uppgift att genomföra på arbetsplatsen med syftet att sänka kvinnors sjuktal.
  • Obligatoriska OSA-analyser på samtliga arbetsplatser 2019
    Kasam 2.0 höll en coachutbildning för chefer där alla fick lära sig en ny övning för att diskutera den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, OSA, på arbetsplatserna. Övningen kallas för ”salutogen analys av OSA-resultat” och inleddes med en enkät där samtliga anställda tog ställning till 64 påståenden om arbetsmiljön. Därefter inleddes diskussioner på arbetsplatserna om vad som var viktigt och hur man ville att arbetsmiljön skulle utvecklas för att bidra till sänkta sjuktal.
  • Utveckling av arbetsplatsträffar 2019–2021
    Alla chefer har fått i uppdrag att utveckla sina arbetsplatsträffar för att de ska bli hälsofrämjande. Utvecklingen har skett i dialog och genom delaktighet med personalen på arbetsplatserna. Genom att förbättra samtalsklimatet, öka delaktigheten och effektivt lösa problem ska den organisatoriska och sociala arbetsmiljön förbättras och bidra till att sänka sjuktalen.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: