Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Kommunen testar avancerad teknik för att rena avloppsvatten från läkemedel

Utsläpp av läkemedelsrester från avloppsvatten är ett globalt problem. I Sverige visar forskningsstudier att fiskar som lever nära avloppsreningsverk får både hormonstörningar och beteendeförändringar. Nu ska Strömsunds kommun testa en ny, avancerad teknik för att rena avloppsvattnet.

Strömsunds kommun har tillsammans med Envix Nord AB ansökt och fått pengar från Naturvårdsverket för att i större skala tillämpa och utvärdera rening av läkemedelsrester vid Strömsunds avloppsreningsverk. Det renade vattnet släpps ut i Ströms Vattudal.

Avancerad oxidationsteknik

Kommunen ska använda en helt ny avancerad kemisk oxidationsteknik. Metoden kräver enbart elektricitet för reningsprocessen och det behövs inga tillsatta kemikalier. Trots det försvinner de mest svårnedbrytbara mikroföroreningarna i avloppsvattnet.

– Testning och rening av avloppsvatten kommer ske under olika förhållanden och årstider under projektperioden och vi gör utvärdering löpande, säger Helen Löfgren Larsson, VA- och renhållningschef.


Testet pågår under 2021 och 2022 i samarbete med företaget Envix Nord AB. Förhoppningen är att i framtiden kunna använda tekniken i full skala på hela flödet av avloppsvatten för att minska belastningen av mikroföroreningar till vattenmiljön.

Utsläppen är ett globalt problem

Enligt FN-organet Unesco släpps globalt cirka 80 procent av människors avloppsvatten ut till sjöar, floder eller hav helt utan rening. Mikroföroreningarna i vattnet kan utgöra hot mot vattenmiljöer och människors hälsa, de kan till exempel

medföra ökad grad av antibiotikaresistens. I Sverige visar forskningsstudier att fiskar som lever nära avloppsreningsverk får både hormonstörningar och beteendeförändringar. 

Om du har frågor om projektet

Daniel Ragnvaldsson, projektledare, Envix Nord AB

daniel.ragnvaldsson(a)envix.se

073-843 67 76

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: