Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna
Två kvinnor står framför det särskilda boendet Brismarksgården i Hoting.

Petra Monwell, undersköterska och skyddsombud och Madelen Karlsson, enhetschef på Brismarksgården i Hoting, intervjuades i senaste artikeln på suntarbetsliv.se.

Publicerad:

Suntarbetsliv uppmärksammar återigen kommunens arbetsmiljöarbete

Suntarbetsliv.se ger inspiration och verktyg i arbetet för friska arbetsplatser i kommuner, regioner och kommunala företag. För att inspirera andra skriver de om goda exempel på framgångsrika arbetssätt. För andra gången har de nyligen valt att lyfta Strömsunds kommun och arbetet med Kasam 2.0.

Suntarbetsliv drivs gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona. Suntarbetsliv ska bidra till friska arbetsplatser med goda arbetsmiljöer inom kommuner, regioner och kommunala företag. Det gör de genom att bland annat inspirera och presentera metoder och verktyg för arbetsmiljöarbetet på sin webbplats.

Har följt projektet

Suntarbetsliv.se har följt projektet Kasam 2.0 som pågått i Strömsunds kommun med syftet att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för personal i kommunens alla verksamheter. I april 2020 skrev suntarbetsliv.se två artiklar och nu följer de upp arbetet i samband med projektets slutkonferens.

– Det är jätteroligt att Strömsunds kommun får den här uppmärksamheten för det arbete vi lagt ned tillsammans med alla medarbetare, säger projektledaren Pär-Eric Hemmingsson.

Lyfter fram goda exempel

Suntarbetsliv.se skriver i första hand om lyckade insatser och lyfter fram goda exempel på arbetssätt och metoder. Under rubriken ”Så gör andra” berättar de om insatser och projekt som de vill sprida som tips och inspiration till andra arbetsgivare.

– Att de skriver om oss tycker jag visar att fler än vi tror på den här modellen och att andra kommuner och regioner kan lära sig något av det vi har gjort hos oss, säger Pär-Eric Hemmingsson.

Utbildning och handledning

Projektet har varit en utbildningsinsats som omfattat alla anställda med målet att skapa en än mer hälsosam arbetsplats och arbetsmiljö. Under projekttiden har medarbetarna deltagit på tre workshoppar, sju hälsofrämjande arbetsplatsträffar, besvarat enkäter om arbetsmiljö och arbetat med att förbättra sin organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Alla chefer har samtidigt fått utbildning i coachande ledarskap, jämställdhetsintegrering, metoder för att förbättra arbetsplatsträffar och genomföra analyser av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

 

Cheferna har även fått individuell handledning där de har fått hjälp att tänka fram lösningar kring svårigheter, hinder eller problem i sitt arbete. Alla anställda har ingått i så kallade triogrupper där de har fått samtala om saker som har med deras vardag att göra.

Attraktiv arbetsgivare

– Strömsunds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare så att vi kan locka till oss nya medarbetare när vi har behov av det. Vi ska också ta hand om befintlig personal så att de väljer att arbeta kvar hos oss. Den här stora satsningen har syftat till just det och har möjliggjorts genom de cirka sju miljoner kronor som vi fått från Europeiska socialfonden, säger kommundirektören Anneli Svensson.


Projektet avslutades sista oktober 2021 och just nu pågår arbetet med utvärdering och slutrapport.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: