Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna
Person klappar ett gosedjur.

Ett robotsällskapsdjur är ett exempel på digitalt hjälpmedel på särskilda boenden. En spinnande katt kan vara både tryggt och rogivande.

Publicerad:

Ökad digitalisering skapar nya möjligheter inom vård och omsorg

Nyckelfria lås, robotsällskapsdjur, mobil nykterhetsvård och läkemedelspåminnare. Det är några exempel på digitala lösningar inom vård- och socialförvaltningens verksamhet.
– Digitaliseringen skapar nya möjligheter, framför allt för den enskilde som får stöd och i många fall kan fortsätta vara självständig, säger Gudrun Öjbrandt, förvaltningschef.

Inom vård och omsorg har det länge funnits digitala lösningar och hjälpmedel av olika slag. Utvecklingen av produkter och tjänster sker i snabb takt. Vissa lösningar passar för många medan andra kan möta behoven hos en smalare målgrupp.

Många exempel på digitala lösningar

Vård- och socialförvaltningen arbetar på flera sätt med digitalisering i sin verksamhet.

 • Trygghetslarm
  I Strömsunds kommun har drygt 300 personer ett trygghetslarm hemma. Genom att trycka på larmknappen kan de nå personal om de hamnar i svårigheter de inte klarar upp på egen hand. Kommunen kommer i närtid att byta leverantör av tjänsten trygghetslarm, funktionen blir fortsatt densamma. Alla som har ett larm kommer att få egen information om det.
 • Nyckelfria lås
  Som ett komplement till trygghetslarmen har vi börjat införa nyckelfria lås. En digital lösning som gör att endast behörig personal och den boende själv kan öppna den låsta dörren. Vid larm minskar det inställelsetiden avsevärt för personalen som kan åka direkt till adressen utan att behöva ta vägen via en grupplokal för att hämta rätt nycklar.
 • Robotsällskapsdjur
  För en del personer är det mysigt och tryggt med en katt som ligger och spinner i knät. Till glädje och nytta för personer som bor i särskilda boenden har vi därför köpt in robotsällskapsdjur. De är förstås naturligt allergivänliga.
 • Positioneringsteknik av olika slag
  En lösning som används i viss utsträckning för att skapa trygghet för personer som vill röra sig utanför hemmets väggar men kan hamna i situationer där man behöver hjälp. Det är ett hjälpmedel som även ökar tryggheten för oroliga anhöriga när man vet att den närstående går att återfinna om personen till exempel inte hittar hem eller ramlar.
 • Mobil nykterhetsvård
  Ett digitalt stöd som används sedan flera år tillbaka inom individ- och familjeomsorgen. Det är ett komplement till andra behandlingsinsatser och samtal. Det ger personer med beroende (oftast av alkohol) dagligt stöd i att välja nykterhet och en möjlighet att på egen hand göra nykterhetskontroller hemma eller på arbetet. Att påvisa nykterhet kan vara en förutsättning för att till exempel få träffa sina barn eller för att behålla jobbet. Vi ska testa ett motsvarande digitalt stöd för barn inom kort. Det gäller barn i familjer där det finns beroendeproblematik eller misstankar om att det förekommer våld.
 • Läkemedelspåminnare
  Förvaltningen testar just nu läkemedelspåminnare, en liten ”robot” som vägleder vårdtagare när det är dags att ta läkemedel och lämnar ut rätt dos i rätt tid.

Digitala arbetsverktyg förenklar

En del av personalens arbetsverktyg är sedan länge också digitala, bland annat för planering av insatser inom hemtjänst och viss hemsjukvård. Kommunrehabs personal kan med digital teknik skicka träningsprogram och inspelade instruktionsfilmer. För introduktion och fortbildning av personal använder förvaltningen sedan en tid mobilapplikationen Skill Aid. Den innehåller omfattande stödmaterial utifrån verksamhetens behov och kan fyllas på eftersom.

 

– Vi välkomnar en ökad digitalisering, den skapar nya möjligheter och gör att enskilda får stöd och i många fall kan fortsätta vara självständiga. Det är även positivt för våra medarbetare eftersom vi genom systemen får överblick över hur verksamheten fungerar och fångar upp när planeringsmissar sker. Det gör att vi alltid kan se tänkbara förbättringar och arbeta så säkert som möjligt, säger Gudrun Öjbrandt, förvaltningschef.

 

Närbild på mobiltelefon med appen Skill Aid.

Mobilapplikationen Skill Aid innehåller omfattande stödmaterial som kan fyllas på eftersom.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: