Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Ny miljösanktionsavgift vid försenad rapportering till avfallsregistret

Den 1 januari 2022 skärps kraven för företag och verksamheter som hanterar farligt avfall och därmed är skyldiga att rapportera in det till Naturvårdsverkets nationella avfallsregister. Den som är sen med sin rapportering riskerar en miljösanktionsavgift.

Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö. Sedan hösten 2020 har alla företag och verksamheter som hanterar farligt avfall en utökad skyldighet att föra anteckningar och rapportera till ett nationellt avfallsregister.

Försening kan bli dyr

Den 1 januari 2022 införs en skärpning av kraven då den som är för sen med sin rapportering till avfallsregistret riskerar en miljösanktionsavgift. Rapporteringen ska vara gjort senast två dagar efter anteckningen.

Till hela informationen om avfallsregistret på stromsund.se

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: