Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna
Björkar och himmel.

Familjeteam

Familjeteamet arbetar i och med familjer där det finns barn och ungdomar och där föräldrarna behöver ett extra stöd för att hantera situationen. Vi vänder oss även till dig som är mellan 18 till 21 år och är i behov av råd och stöd i din vardag.

Råd och stöd kan bland annat handla om:

  • gränssättning
  • relationer inom familjen
  • skolsituationen
  • oro över barnets umgänge
  • en ny livssituation
Du är välkommen att kontakta oss om du vill ha en annan vuxen att rådgöra med. Du som är förälder kan vända dig direkt till familjeteamet för råd och stöd utan att gå via socialsekreterare. Vi har tysnadsplikt och i denna öppna verksamhet sker ingen dokumentation eller registrering.

Behandlingsinsatser

Familjeteamet erbjuder även olika behandlingsinsatser som stöd för en förändrad livssituation utifrån din problematik.

För att få stöd via en behandlingsinsats behöver du göra en ansökan. Ansökan gör du hos en socialsekreterare.  Familjeteamet hjälper dig vid behov att ta den kontakten.

Kontakta oss

Öppenvården Norrgård

Verkstadsgatan 41 (ingång från gaveln på huset mot Verkstadsgatan).

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: