Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna
Ensam nalle på bänk.

Misstanke om att barn far illa – orosanmäla

Det kan vara svårt att bära på en misstanke, eller ha sett eller hört något som tyder på att ett barn behandlas illa. Många väljer att blunda eller bortförklara tecknen. Kunskap om vad du ska göra, och vad som händer sedan, ökar barnets möjligheter att få hjälp i tid. 

Om du vill göra en orosanmälan ska du kontakta oss inom individ- och familjeomsorgen. Vi ställer vi frågor som ”Vad har du sett?” och ”När hände det?”. Därefter avgör vi om det finns anledning för oss att ta kontakt med familjen. Utifrån vad vi ser och vad föräldrarna har att säga, tar vi sedan beslut om det finns anledning att undersöka saken vidare. I så fall pratar vi med flickans eller pojkens föräldrar, anhöriga och andra människor som har viktig information.


Det är sällan som en anmälan leder till ett omhändertagande av barn. Vi försöker istället hjälpa föräldrarna med de problem som finns i hemmet.

Orsaker till att barn far illa

Det finns många olika orsaker till att barn far illa. Ibland är det en kombination av olika missförhållanden. Orsakerna kan delas in under tre rubriker.

Brister i omsorgen

Brister i omsorgen kan innebära att det är sådana förhållanden i hemmet att barnets hälsa och utveckling är allvarligt hotad. Hemmiljön kan till exempel vara olämplig för ett barn. Föräldrarna tillgodoser inte barnets behov av känslomässig trygghet och stimulans. De kanske missköter barnets hygien, mat eller kläder eller utsätter det för risker som kan innebära allvarlig skada.  

Eget beteende

När flickor eller pojkar genom sitt eget beteende utsätter sig för risker som kan skada deras hälsa eller utveckling. Det kan vara till exempel missbruk av alkohol, droger eller olika former av brottslig verksamhet.

Övergrepp

Övergrepp innebär olika former av fysisk eller psykisk misshandel och sexuella övergrepp. Det är också ett övergrepp om ett barn blir vittne till övergrepp mot någon närstående, till exempel sin mamma eller pappa.

Ansökan om hjälp och stöd

Föräldrar kan själva vända sig till socialtjänsten för att få hjälp och stöd. Under barnets uppväxt kan det till exempel hända att de hamnar i dåligt sällskap, använder alkohol eller begår brott. Som förälder kan det då vara skönt att få prata med någon som vet vilken hjälp som finns att få.

Om du vill göra en anmälan

Om du överväger att göra en orosanmälan kan du prata med socialtjänsten först, utan att behöva ange barnets identitet. Du själv kan vara anonym.


Det är viktigt att du tar ställning om situationen är akut eller inte. Är situationen akut – ring alltid 112. Om situationen är mindre akut fyller du i blanketten som finns nedan och skicka in den per post eller till familjeomsorgens mejl som du också hittar nedan.

 

Orosanmälningar ska inteskickas till enskilda handläggare då detta kan fördröja hanteringen.

Skyldighet att anmäla

Vissa yrkesgrupper har en anmälningsskyldighet. Den gäller till exempel för poliser och för dem som arbetar inom förskolor, skolor, barn- och mödravårdscentraler.

Mer information anmälningsskyldigheten

Kontakta oss

Individ- och familjeomsorg

Storgatan 4

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: