Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Strömsunds kommun vill minska utsläppen av föroreningar i dagvattnet.

Publicerad:

Åtgärder ska minska utsläppen av mikroplaster

Strömsunds kommun ska undersöka vilka konkreta åtgärder som kan minska utsläppen av framför allt mikroplaster i dagvattnet. Studien pågår under hösten 2021 och finansieras med bidrag från Naturvårdsverket.

Med växande städer och de pågående klimatförändringarna är det viktigt att minska de negativa effekterna på vår miljö. Hanteringen av dagvatten har en nyckelroll i utvecklingen av det hållbara samhället. Med en god dagvattenhantering kan riskerna med och effekterna av både översvämningar och vattenbrist minska och dagvattenkvaliteten förbättras.

Studie pågår under hösten

Strömsunds kommun har sökt och fått bidrag från Naturvårdsverket för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar till vattenmiljön via dagvatten. Bidraget går till en studie om förorenings- och dagvattensituationen vid Lidens avfallsanläggning. Studien ska mynna ut i konkreta åtgärder för rening av dag- och lakvatten med fokus på rening av PFAS och mikroplaster. PFAS är ett samlingsnamn för en stor grupp högfluorerade, syntetiska ämnen som är svåra att bryta ned och som kan vara skadliga för människa och miljö. 

 

Studien pågår under hösten 2021 och sker i samarbete med företaget AFRY.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

  • Karl Texmo
    VA- och renhållningsingenjör
    0670-164 33

Senast ändrad/granskad: