Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny

På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Vanliga konsumentfrågor och svar

Vanliga frågor och svar till oss på Konsument Strömsund.

Har du fått en vara du inte beställt?

+

Många frågor som kommer in till Konsument Strömsund handlar om varor som personer inte beställt eller avtal som de inte tackat ja till. Det finns oseriösa företag som skickar hem varor utan att du beställt dem eller så skickar företagen bara en faktura utan produkt.

 

Om du får en faktura för något du inte beställt kan du välja att bestrida den.

Hur bestrider du en faktura?

 • Meddela företaget skriftligt att du inte tänker betala. Per post eller mail. Rekommenderat brev kan ge en extra trygghet.
 • Signera aldrig brevet med din namnteckning. Men skriv tydligt ditt namn, adress och telefonnummer. Ange också fakturanummer, belopp och datum på den faktura som du inte tänker betala och anledningen till varför du inte betalar.
 • Spara en kopia på brevet.
 • Du är inte skyldig att betala porto för att skicka tillbaka varor du inte har beställt. Om företaget vill ha tillbaka varorna får de antingen hämta dem eller skicka returporto.
 • Om du får en påminnelse på den första fakturan behöver du inte skriva ett nytt brev.
 • Företaget kan ta ärendet vidare till ett inkassobolag. Då får du ett nytt krav, denna gång från inkassobolaget. Det är viktigt att du bestrider även detta krav skriftligen, spar en kopia.
 • Du inte skyldig att betala bara för att ett inkassobolag kräver dig på pengar. Många inkassobolag undersöker inte om kravet är korrekt förrän du bestrider det. Det är företaget som kräver dig på pengar som måste bevisa att du är skyldig att betala.
 • Du riskerar inte en betalningsanmärkning bara för att du bestrider ett krav från ett inkassobolag.

Har jag automatisk ångerrätt när jag handlar i butik?

+

Svar:

Nej, enligt lag finns ingen automatisk ångerrätt vid köp i butik. De flesta butiker tillämpar numer öppet köp, vilket är ett frivilligt avtal som kan vara allt från någon dag till flera månader. Fråga i butiken vad som gäller just där och be att få detta skriftligt på kvittot.


Vad gäller för ångerrätt när jag köper något via telefon eller Internet?

+

Svar:

När du handlar på distans via exempelvis telefon eller internet har du 14 dagars ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen. Ångerrätten gäller endast om den vara du köpt hålls i väsentligt oförändrat skick, dvs du får inte ha använt den men däremot försiktigt ha undersökt den. Ångerrätten gäller inte riktigt alla varor, t ex inte tidningar eller varor som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller snabbt kan försämras och bli för gammal.

 

Är garanti och reklamation samma sak?

+

Svar:

Nej, reklamationsrätt finns inskriven i konsumentköplagen och är inte samma sak som en garanti. Reklamationsrätt gäller för ursprungliga fel under tre år från det att du köpte varan. Under de första 6 månaderna efter köpet är det säljaren som måste bevisa att felet inte är ursprungligt men under de följande 2,5 åren är det du som köpare som måste bevisa att felet är ursprungligt, dvs att felet inte beror på hur du handskats med varan. En garanti är en frivillig utfästelse (löfte) från säljaren eller producenten av varan och kan vara utformad på olika sätt och för olika lång tid.

 

Har man alltid 30 dagar på sig att betala räkningar?

+

Svar:

Nej, du har inte per automatik 30 dagar på dig att betala en räkning/faktura. Det betalningsdatum som du och säljaren kommit överens om gäller. Om ni inte avtalat något ska du som köpare betala när säljaren kräver det.

 

Hur långt efter ett köp kan säljaren (näringsidkaren) kräva mig på pengar?

+

Svar:

Preskriptionstiden på så kallade konsumentfordringar är tre år. Det innebär att från det datumet du köper varan eller tjänsten kan säljaren vänta med att kräva dig på pengar i upp till tre år. Du måste alltså betala en faktura som kommer även om det är upp till tre år sedan köpet gjordes.

 

Kan jag avbeställa en vara?

+

Svar:

Du kan avbeställa en vara så länge du inte har tagit emot den från företaget. Företaget kan då inte kräva att du ska fullgöra köpet. Däremot har företaget rätt att kräva ersättning av dig för eventuella kostnader som uppstår på grund av din avbeställning, till exempel fraktkostnader eller kostnader för återställande av en vara.

 

Hur länge måste jag spara kvitton?

+

Svar:

Kvittot behövs som bevisning för att du köpt och betalat en vara eller tjänst av ett företag. Vid köp av varor och tjänster behöver du därför spara kvittot i tre år efter köpet. Om du saknar kvitto och vill göra en reklamation måste du därför på annat sätt bevisa att och när du gjort ett visst inköp. Detta kan du till exempel göra genom att visa att du betalat varan med bankkort eller kreditkort.

 

Ett företag kan återkomma upp till tre år efter det att en vara eller tjänst köptes och kräva betalning. För att slippa betala igen måste du kunna bevisa att du betalat och detta gör du enklast med hjälp av ett kvitto. Efter tre år preskriberas företagets krav. Det innebär att tiden för att kräva in pengarna har gått ut för företaget.

 

Vad gör jag om varan jag köpt går sönder?

+

Svar:

Om du köpt varan av en näringsidkare (det vill säga en butik eller annat företag) har du tre års reklamationsrätt för ursprungliga fel enligt konsumentköplagen. Ta kontakt med säljaren och reklamera varan. Om du och säljaren är överens om att felet är ursprungligt, det vill säga inte beror på hur du handskats med varan, har säljaren rätt att, i första hand, försöka avhjälpa felet genom reparation eller omleverans. Om ni inte kommer överens kan du vända dig till din konsumentvägledare i din kommun för att få veta mer om dina rättigheter och hur du kan gå till väga.

 

Är företaget ansvarigt för alla fel på varan?

+

Svar:

Företaget ansvarar enligt lag för alla ursprungliga fel på en vara. Med ursprungliga fel menas fel som funnits vid köpet, exempelvis fabrikationsfel. Fel som visar sig inom sex månader efter köpet anses alltid vara ursprungliga fel och dessa ska säljaren åtgärda utan kostnad för dig. Företaget har inget ansvar för felet på varan om konsumenten själv orsakat felet, till exempel genom att inte ha följt skötselråd eller genom att ha vanvårdat varan. Efter sex månader är det du som ska visa att varan hade ett ursprungligt fel.

 

Hur lång tid efter köpet kan jag klaga på en vara/reklamera en vara?

+

Svar:

Du kan klaga på fel på en vara upp till tre år från inköpstillfället.

 

Vad kan jag kräva om det är fel på en vara?

+

Svar:

Om det är något ursprungligt fel på din vara kan du kräva följande av företaget:

 • avhjälpande, det vill säga få varan reparerad.
 • omleverans, vilket innebär att du får en ny, felfri vara.
 • prisavdrag eller ersättning för att rätta till felet.
 • häva köpet om felet är av stor betydelse för dig, vilket betyder att du får pengarna tillbaka.
 • Att hålla inne så mycket av betalningen som krävs för att få säkerhet för ditt krav.

Säljaren har alltid rätt att i första hand erbjuda dig en reparation eller omleverans om detta kan ske inom skälig tid och utan extra kostnad för dig.

 

Vilka utgifter kan jag få ersättning för vid fel i en vara?

+

Svar:

Du har rätt till ersättning för alla utgifter och förluster som du drabbas av på grund av fel på varan, till exempel res- och fraktkostnader. Du kan också få ersättning för skada på annan egendom som tillhör dig eller din familj, exempelvis om en tvättmaskin skadar dina kläder.

 

Hur lång tid har företaget på sig att reparera en vara?

+

Svar:

För att ett företag ska få reparera en vara ska detta göras inom skälig tid. Med skälig tid menas omgående, det vill säga runt en vecka. Om varan är av mer komplicerad elektronisk natur såsom bilar, datorer eller mobiltelefoner anses det i praxis vara skäligt med en reparationstid på 2-3 veckor. Först om företaget ger dig en lånevara kan de ta längre tid på sig för reparation.

 

Hur många reparationer får företaget göra på en vara?

+

Svar:

Företaget har rätt att göra två reparationsförsök om samma fel återkommer på varan. Uppstår samma fel en tredje gång kan du som konsument vägra fler reparationsförsök och istället kräva annan påföljd. Företaget har rätt att skicka iväg varan för felsökning en tredje gåg för att säkerställa att exakt samma fel kvarstår.Om det är olika fel som företaget reparerar har de istället fler reparationsförsök på sig.

 

Vart kan jag vända mig om jag inte kommer överens med företaget där jag köpt varan?

+

Svar:

I första hand kan du vända dig till konsumentrådgivaren i den kommun där du bor. Nästa steg blir att pröva tvisten i Allmänna reklamationsnämnden, som utan kostnad prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Konsumenten får gör en skriftlig anmälan till Allmänna reklamationsnämnden som sedan fattar ett beslut om hur de anser att tvisten bör lösas. Besluten är rekommendationer som de flesta företagen följer.

 

Kontakta oss

Konsument Strömsund

Folkets hus, Ramselevägen 6

833 35 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: 29 september 2020