Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Det här gäller i kommunal verksamhet

Från och med den 9 februari 2022 försvinner de flesta restriktionerna och kommunens verksamheter återgår successivt till en mer normal vardag. Vi uppmuntrar våra medarbetare och dig som invånare att fortsätta visa stor hänsyn och omtanke då smittan fortfarande finns kvar i samhället.

Vi inleder nu återgången till arbetsplatsen för de medarbetare som arbetat på distans under pandemin. Den kommer att ske successivt under en tid för att skapa trygghet och goda rutiner i den nya arbetsvardag som växer fram.

Besök i kommunala verksamheter

Tänk på att inte besöka våra verksamheter vid symtom på covid-19. Förboka gärna ditt besök för att vara säker på att den du vill träffa är på plats. Observera att särskilda besöksrutiner gäller inom vård och omsorg.


Du kan alltid kontakta oss via telefon eller mejl.

Kontaktuppgifter till kommunen

Barn, ungdom och utbildning

 • Den som har symtom ska stanna hemma.
 • Påminn gärna ditt barn/ungdom att fortsätta tvätta händerna ofta. Personalen påminner också vid behov.
 • Respektive rektor bestämmer och informerar om hur hämtning och lämning ska ske i förskolor, skolor och fritidshem.
 • Alla besök ska förbokas hos rektor. Förskolor, skolor och fritidshem är inte allmänna platser.

Påminnelse till vårdnadshavare med förskolebarn

Vi vill också skicka med en allmän påminnelse till dig med barn i förskola. Innan du lämnar – tänk på att ditt barn ska orka med en hel dag. Kanske upplever du barnet som friskt hemma, men det är inte piggt nog för att orka med alla aktiviteter i barngruppen. Detta är särskilt viktigt nu när fler sjukdomar än covid-19 kan börja florera då vi träffas mer än förut. Vid stort personalbortfall finns risk att vi behöver stänga verksamheter.

Försäkringskassan: Information om vab och ersättningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till sidan Behov av barnomsorg för dig med samhällsviktigt arbete

Särskilda boenden för äldre

Besöksregler och säkerhetsrutiner i särskilt boende

Det är viktigt att fortsätta ta hänsyn till personer i riskgrupper. Därför behöver du som ska besöka någon som bor i särskilt boende boka ditt besök. Även om de boende fått vaccin är pandemin inte över och smittspridningen i samhället är hög. Reglerna gäller tills vidare.

Visa kärlek utan fysiskt besök

Vi påminner om att det finns sätt att förmedla kärlek och omtanke på utan att träffas fysiskt. På alla boenden finns surfplattor som möjliggör videosamtal, de boende får hjälp av personalen vid behov. Det finns också besöksplatser utomhus.

För dig som är anhörig eller närstående

Inför besöket

 • Varje besökare ska bedöma om besöket är nödvändigt/lämpligt. Avstå från besök vid minsta symtom på förkylning.
 • Alla besök måste bokas i förväg, vi tillåter inget ”drop-in”. Ring boendet senast två vardagar innan besök. Vi kan föreslå annan dag och tid om vi ser att det blir många besökare samtidigt.

Vid ankomst till boendet

 • Besökare får titta igenom en symtomkarta för att uppmärksammas på eventuella egna symtom.
 • Besökare ska tvätta händerna och använda handsprit före och efter besöket. Det finns anvisad plats på boendet.

Under besöket

 • Vi rekommenderar max två besökare åt gången. Besök får ske i den enskildes rum/lägenhet eller på anvisad plats inne eller ute. Alla besökare ska kunna hålla fysiskt avstånd vid besöket, rådgör med personal vid bokningen.
 • Besökare får inte vistas i boendets gemensamma utrymmen.
 • Om fika önskas ta med eget. Tänk också på att hålla avstånd vid serveringen.

Vid in- och utflyttning

 • Anhöriga kan själva ombesörja in- och utflytt i dialog med personal.

Besöksregler för andra besökare

Besöksregler för andra besökare som frisör, fotvårdare, representanter från kyrkan eller andra samfund samt underhållare.

 • Besök får ske genom bokning hos enhetschef.
 • Besök sker på anvisad plats inne eller ute.

Smittläge inom vård och omsorg

Eftersom samhällssmittan är utbredd förekommer hela tiden enstaka fall bland personer med insatser inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Från och med den 9 februari 2022 slutar vi därför med de veckovisa uppdateringarna av exakt antal bekräftade fall inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter.

Dela bara bekräf­tad informa­tion

Det sprids mycket information om coronaviruset.


Förhindra ryktes­spridning och spekula­tioner genom att vara källkritisk och enbart dela bekräftad information.

Tänk på det här när du bedömer information Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: