Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Det här gäller i kommunal verksamhet

Våra verksamheter har successivt återgått till en mer normal vardag. Vi uppmuntrar medarbetare och dig som invånare att fortsätta visa stor hänsyn och omtanke då smittan fortfarande finns kvar i samhället.

Innehåll på sidan

Besök i kommunala verksamheter

Tänk på att inte besöka våra verksamheter vid symtom på covid-19. Förboka gärna ditt besök för att vara säker på att den du vill träffa är på plats och inte arbetar på distans. Observera att särskilda besöksrekommendationer gäller inom vård och omsorg.


Du kan alltid kontakta oss via telefon eller mejl.

Kontaktuppgifter till kommunen

Barn, ungdom och utbildning

 • Den som har symtom ska stanna hemma.
 • Påminn gärna ditt barn/ungdom att fortsätta tvätta händerna ofta. Personalen påminner också vid behov.
 • Respektive rektor bestämmer och informerar om hur hämtning och lämning ska ske i förskolor, skolor och fritidshem.
 • Alla besök ska förbokas hos rektor. Förskolor, skolor och fritidshem är inte allmänna platser.

Påminnelse till vårdnadshavare med förskolebarn

Vi vill också skicka med en allmän påminnelse till dig med barn i förskola. Innan du lämnar – tänk på att ditt barn ska orka med en hel dag. Kanske upplever du barnet som friskt hemma, men det är inte piggt nog för att orka med alla aktiviteter i barngruppen. Detta är särskilt viktigt nu när fler sjukdomar än covid-19 kan börja florera då vi träffas mer än förut. Vid stort personalbortfall finns risk att vi behöver stänga verksamheter.

Försäkringskassan: Information om vab och ersättningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till sidan Behov av barnomsorg för dig med samhällsviktigt arbete

Särskilda boenden för äldre

Besöksrekommendationer i särskilt boende

Det är viktigt att fortsätta ta hänsyn till personer i riskgrupper. De boende har fått vaccin men smittspridningen i samhället är fortfarande hög. Rekommendationerna gäller tills vidare.

Visa kärlek utan fysiskt besök

Vi påminner om att det finns sätt att förmedla kärlek och omtanke på utan att träffas fysiskt. På alla boenden finns surfplattor som möjliggör videosamtal, de boende får hjälp av personalen vid behov. Det finns också besöksplatser utomhus.

Inför besöket

 • Avstå från besök vid minsta symtom på förkylning.
 • Kontakta gärna boendet innan besöket för att få information om aktuellt läge om eventuella sjukdomsutbrott.

Vid ankomst till boendet

 • Besökare bör tvätta händerna och använda handsprit före och efter besöket. Det finns anvisad plats på boendet.

Under besöket

 • Vi rekommenderar max två besökare åt gången. Besök bör ske i den enskildes rum/lägenhet eller utomhus.
 • Besökare bör inte vistas i boendets gemensamma utrymmen.
 • Om fika önskas ta med eget.

Vid in- och utflyttning

 • Anhöriga kan själva ombesörja in- och utflytt i dialog med personal.

Smittläge inom vård och omsorg

Eftersom samhällssmittan är utbredd förekommer hela tiden enstaka fall bland personer med insatser inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Från och med den 9 februari 2022 slutar vi därför med de veckovisa uppdateringarna av exakt antal bekräftade fall inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: