Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Rekommendationer covid-19

Det här behöver du göra för att skydda dig själv och andra mot covid-19. Vi har alla ett ansvar att begränsa spridningen av smitta.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

  • Vaccinera dig. Gäller alla som är 12 år och äldre.
  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk och har symtom som kan vara covid-19. Det gäller också om du har tagit ett självtest som är negativt.
  • Alla vuxna som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk att bli allvarligt sjuka. Risken för allvarlig sjukdom ökar även med stigande ålder.


Detta gäller inom vård och omsorg

  • Hälso-, sjukvårds- och äldreomsorgspersonal, patienter och omsorgstagare ska testas vid symtom på covid-19.
  • Den som testas positivt för covid-19 ska stanna hemma/undvika nära kontakt med andra i minst fem dagar varav två dygn utan feber och med klar förbättring.
  • Fortsatt arbete med riskreducerande åtgärder efter riskbedömning.


Information om covid-19

Folkhälsomyndigheten: Covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1177 Vårdguiden Jämtland Härjedalen: Om covid-19, coronavirus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Försäkringskassan: Coronaviruset – det här gäller Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anpassad information om covid-19

Folkhälsomyndigheten.se

Information på lättläst svenska, teckenspråk, inläst information, information för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Lättläst information om covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lyssna på vår webbplats

Funktionen ”Readspeaker” gör det möjligt att få informationen på denna webbplats uppläst. Klicka på symbolen där det står ˝”Lyssna” som finns i kontaktlisten längst upp på alla sidor.

Information om lyssnafunktionen

Information in other languages

Link to information from authorities about the coronavirus in other languages.

Folkhälsomyndigheten: About covid-19 in different languages Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Translate our website

You can use Google Translate (in the top of every page) to translate our site. Keep in mind that the translation will not be perfect, but we still believe it's helpful.

Åarjel­saemien

Vaarjelh datnem jïh mubpide suetiem geerjehtidh

Aellieh årroeh skïemtjh gietskene. Dellie datnem jïh mubpide vaarjelidh skïemtjedidh. Daesnie jienebh raerieh guktie maahtah suetiem heerredh.

Vaarjelh datnem jïh mubpide suetiem geerjehtidh Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: