Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Polisens trygghetsundersökning: 80 procent känner sig trygga

Polisen genomförde under april månad en digital medborgardialog med fokus på trygghet. Resultatet visar att 80 procent av de som svarade känner sig trygga i Strömsunds kommun. Kartläggningen beskriver den lokala lägesbilden för trygghet och brottslighet och ligger till grund för polisens och kommunens gemensamma, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

I Strömsunds kommun svarade 144 personer på enkäten. Det utgör cirka 0,9 procent av kommunens befolkning. Undersökningen är inte statistiskt säkerställd men ger en indikation på medborgarnas upplevda trygghet.

80 procent känner sig trygga

Av de svarande var 86 kvinnor och 58 män. 80 procent av de svarande uppger att de känner sig trygga i kommunen. För länet som helhet är den siffran 77 procent. Av de kvinnor som svarade uppgav 74 procent att de känner sig trygga, för männen är motsvarande siffra 81 procent.

 

På fråga varför de känner sig trygga har de nämnt fungerande grannsamverkan och att man känner sina grannar, bra belysning, relativt låg brottslighet och synlig polis.

Otrygga platser

20 procent (29 personer) av de som svarade uppgav att de känner sig otrygga.

 

Platser som nämns som otrygga är exempelvis Strömsund, Rossön, Hoting, Backe, E45 samt landsväg 346. Efter vägarna beror oron främst på höga hastigheter genom samhällen, buskörning och påverkade personer som kör bil. I kommunens samhällen nämns exempelvis ökad droganvändning, rädsla för att bli överfallen och utsatt för våld och att polisen finns långt bort som orsaker till att man känner sig otrygg.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

  • Richard Persson
    Chef för teknik- och serviceförvaltningen/säkerhetsskyddschef
    0670-169 74

Senast ändrad/granskad: