Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Miljötratt – släng ditt matfett på rätt sätt

Det är dags att sluta mata fettmonstret i avloppet och istället lämna in matfett för återvinning. Fettet är en viktig resurs. Återvunnet fett kan användas till nya råvaror.

Fett hör inte hemma i avloppet, försök därför alltid att ta hand om fettresterna när du lagar mat. Fett som spolas ner i avloppet orsakar mycket stora problem i rören och det är stor risk för stopp hemma hos dig eller i vårt ledningsnät.

Hämta din egen tratt!

Trattarna hämtar du gratis på någon av kommunens återvinningscentraler.

Strömsunds kommun har tagit fram en så kallad ”miljötratt”. Tratten är ett hjälpmedel för att du på ett enkelt sätt ska kunna källsortera din använda matolja.

Så här använder du miljötratten

Du skruvar fast tratten på en vanlig PET-flaska. Korken till flaskan fästs inuti trattlocket för att återanvändas när flaskan är full. Trattlocket förhindrar otrevlig lukt och läckage av matolja.

Röd tratt och grön flaska. Sätt tratten på flaskan, slå fettet i tratten.

Små mängder

Torka ur stekpannan med en bit hushållspapper och kasta i ditt matavfall eller i din soppåse.

Större mängder

  • Häll upp det avsvalnade fettet eller oljan efter stekning och fritering i en PET-flaska med hjälp av tratten.
  • När flaskan är full skruva av tratten och fäst den på nästa PET-flaska. Skruva på korken på den fulla flaskan och lämna in fettet för återvinning på någon våra återvinningscentraler.
  • Alternativt kan det insamlade fettet slängas i det gröna kärlet för restavfall och gå till förbränning i stället.

Häll fettet ur stekpannan i miljötratten.

Kontakta oss

AVA-enheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: