Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna
Omslagsbild: Strandnära hus

Strandskydd

Vid alla sjöar och vattendrag gäller strandskydd 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet från strandlinjens medelvattenstånd enligt miljöbalken.

Syftet med strandskyddet är att bevara den biologiska mångfalden och värna om allmänhetens tillgång till stränderna. Strandskyddet gäller oavsett område och naturtyp.

 

Inom 100 meter från vattendrag får du därför inte:

  • Uppföra nya byggnader.
  • Ändra befintliga byggnader till annat ändamål (till exempel båthus till gäststuga).
  • Gräva, förbereda byggnationer eller uppföra anläggningar (till exempel båthamnar och vissa bryggor).
  • Utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv, till exempel fälla träd, gödsla eller gräva.

Du kan få dispens

Du kan få lov att genomföra vissa åtgärder trots detta, men då krävs det dispens från strandskyddsbestämmelserna. Dispensen prövas mot 7 kap. § 13 miljöbalken. Du ansöker om dispens hos miljö- och byggavdelningen.

 

Länsstyrelsen, som har överprövningsrätt, granskar alla strandskyddsdispenser. Detta kan innebära att länsstyrelsen upphäver kommunens beslut.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

  • Ingen giltig användare vald.

Senast ändrad/granskad: