Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Lokal Insats Samordnad Strömsund (LISS)

LISS är en myndighetsöverskridande insats som erbjuder stöd och vägledning till individer från 16 år och uppåt som står långt från arbetsmarknaden.

Målsättningen är att effektivt samordna flera myndigheters rehabiliteringsinsatser och att vi tillsammans jobbar för individens stegförflyttning mot exempelvis sysselsättning, egenförsörjning eller vidare lotsning till rätt aktör.

Målgrupp

Individer med behov av stöd till egen försörjning och som är aktuell hos minst två av myndigheterna.

Varför behöver vi arbeta med förstärkt myndighetssamverkan:

  • Genom att myndigheterna arbetar tillsammans kring individer med komplexa behov vill vi
  • skapa en hållbar struktur för fyrpartssamverkan med gemensam planering kring individen
  • skapa ömsesidig förståelse för våra myndigheters olika uppdrag och förutsättningar och utifrån detta
  • hitta arbetsformer för att kunna erbjuda ett samordnat individuellt stöd med målet att individen ska nå egen försörjning

Mål

Att myndigheter tillsammans jobbar för att individen upplever stegförflyttning mot exempelvis sysselsättning, egenförsörjning eller vidare lotsning till rätt aktör.

Styrgrupp

Här ingår representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, regionen och kommunen samt samordningsförbundet.

Arbetsgrupp/rehabteam

Består av utsedda ”handläggare” för kommunen: Arbetsmarknadsenheten samt Individ- och familjeomsorgen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Jämtland/Härjedalen.

Logotyp för Arbetsförmedlingen
Logotyp för Samordningsförbunder Jämtlands län
Logtyp för Region Jämtland Härjedalen

Fakta

Projekttid

pågår till och med 31 augusti 2025.


Samverkande parter
Strömsunds kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,
Region Jämtland Härjedalen


Finansiering Samordningsförbundet Jämtland


Samordnare/coacher

Emelie Matsdotter

Malin EkljungKontaktuppgifter finns i Kontakta oss-rutan

Kontakta oss

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: