Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna
Familj på promenad.

Nu är det nya folkhälsoprogrammet för 2017–2020 färdigt.

Publicerad:

Nyheter i kommunens nya folkhälsoprogram

Delaktighet och inflytande i samhället, utbildning och arbete, barn och ungas uppväxtvillkor, hälsofrämjande miljö samt alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Det är de fem prioriterade områdena i kommunens nya folkhälsoprogram som fullmäktige nyligen antagit. 

Under våren 2017 har folkhälsorådet arbetat med att revidera kommunens folkhälsoprogram. En god folkhälsa är en förutsättning för en hållbar utveckling i kommunen, för tillväxt och ett gott liv. Folkhälsoarbetet bygger på samverkan mellan olika aktörer i samhället, både regionalt och lokalt.

 

– Folkhälsoprogrammet sätter fokus på betydelsefulla utvecklingsområden i vår kommun. Det är också en bas för vår medverkan i gemensamma regionala satsningar inom olika områden. Ett gemensamt arbete för förbättrad hälsa ökar förutsättningarna till ett gott liv hos våra medborgare. Det stärker också förutsättningarna för en hållbar utveckling i kommunen, säger folkhälsorådets ordförande Susanne Hansson, (S).

Ett nytt område i nya folkhälsoprogrammet

Nyligen antog kommunfullmäktige det nya folkhälsoprogrammet. Ett område är nytt: Hälsofrämjande miljö. I övrigt hänger de fyra andra punkterna med från tidigare program: Delaktighet och inflytande i samhället, utbildning och arbete, barn och ungas uppväxtvillkor samt alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

 

– Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande förutsättningarna för god folkhälsa och det arbetar vi vidare med, bland annat genom att utveckla dialogen med invånarna och organisera mötesplatser runt om i kommunen, säger Susanne Hansson.

Hur ska ni arbeta för en hälsofrämjande miljö?

– Vi kan påverka människors levnadsvanor genom miljöer som underlättar hälsosamma levnadsvanor, och vi kan stärka individen till att göra bra val. Det är till exempel viktigt att både inne- och utemiljö inbjuder till fysisk aktivitet och att vi lär barnen vikten av goda matvanor, säger Susanne Hansson.

 

Arbetet med det reviderade folkhälsoprogrammet har utgått från nationella folkhälsomål, den regionala folkhälsopolicyn för Jämtlands län, samt politiska mål och prioriteringar som finns i det politiska budgetdokumentet.

 

Mer information
Susanne Hansson, ordförande folkhälsorådet, 0670-161 61

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Senast ändrad/granskad: