Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Kommunal service

Vi vill att det ska vara enkelt för dig som medborgare att ta del av våra tjänster och komma i kontakt med oss. Därför arbetar vi med att anpassa och utveckla nya sätt att behålla service i en glest befolkad kommun. Under året har vi har genomfört en enkät om kommunal service.

Vår strävan är att vara en 24-timmarsmyndighet. Vi vill utveckla nya sätt att behålla service i vår glest befolkade kommun. Det kan bland annat innebära fler digitala tjänster än idag.

Enkät om kommunal service

Under året har vi genomfört en enkäten om kommunal service där vi bland annat frågat hur medborgarna önskar kontakta kommunen och vilka digitala tjänster det finns behov av. Vi har fått in strax över 220 svar.

Enkätsvaren i korthet

  • Över 90 procent av de som besvarat enkäten använder digitala tjänster idag.
  • Närmare 70 procent av de som svarat anser att de är mycket digitala (svarar 8 till 10 på en 10 gradig skala).
  • Sms, e-faktura, chatt, e-tjänster och utskick till digital brevlåda toppar listan över digitala tjänster som önskas
  • 8,2 procent av de som svarat använder inte digtala tjänster idag. Orsak är att man inte är intresserad, saknar utrustning (dator, surfplatta eller smart mobiltelefon) eller att bankID saknas. Andra orsaker som anges är att det saknas internetuppkoppling, mobilnät eller kompetens.

Ett stort tack till dig som besvarat vår enkät och tagit chansen att påverka hur du kan ta del av våra tjänster i framtiden!


Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: