Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Tack för alla enkätsvar om närmiljön i Backe

Nyligen bad vi dig som bor eller verkar i Backe att svara på några frågor om hur du upplever din närmiljö. Vi fick in många synpunkter vilket vi tackar för! Svaren hjälper oss och polisen i vårt gemensamma och trygghetsskapande arbete. De ligger även till grund för den trygghetsvandring som sker inom kort.

Fram till 7 mars hade den som bor eller verkar i Backe möjlighet att svara på en enkät och på så sätt bidra till kommunens och polisens gemensamma arbete för att skapa en tryggare närmiljö. Vi fick in 149 svar och vill nu tacka för engagemanget!


– Vi är glatt överraskade över hur många svar som kom in. Sett till antalet invånare har en stor andel svarat och det är en bra fördelning både vad gäller ålder och kön. Överlag verkar Backe vara en trygg plats att bo på, säger kommunens säkerhetssamordnare Sidney Christensen.

Faktorer som påverkar

De som svarat på enkäten uppger till exempel att gemenskap, grannsamverkan och att alla känner alla bidrar till tryggheten. Faktorer som skapar otrygghet är bland annat låg polisiär närvaro, buskörning i höga hastigheter samt dåligt upplyst på vissa platser. Enkätsvaren kommer nu att ligga till grund för den trygghetsvandring som sker inom kort.


– Svaren är väldigt värdefulla och hjälper oss att titta på rätt saker under vandringen och i vårt fortsatta arbete, säger kommunpolisen Mariana Handler.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

  • Richard Persson
    Chef för teknik- och serviceförvaltningen/säkerhetsskyddschef
    0670-169 74

Senast ändrad/granskad: