På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Frånvaro och ledighet

Grundskolan är obligatorisk och barn mellan 7 till 16 år har skolplikt. Barnen har rättighet att få sin undervisning. Det är vårdnadshavarnas skyldighet att se till att skolplikten fullgörs, skolans ansvar att målen uppnås. Skollagen reglerar skolans möjlighet att bevilja ledighet för andra orsaker än sjukdom eller liknande. Om ditt barn behöver vara ledig från skolan måste du lämna in en skriftlig ansökan.

Ledighet är inte en självklar rättighet för elever. Skolan tar ett beslut om eleven får vara ledig efter att ha gjort en samlad bedömning av

 • hur elevens studiesituation ser ut
 • vilka möjlgheter eleven har att ta igen den förlorade undervisningen
 • hur viktig ledigheten är för eleven. 

Enligt 7 kap. § 18 skollagen (2010:800) får skolan bevilja en elev kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Det innebär också att skolan får ge längre ledighet endast om synnerliga skäl finns.

Så här ansöker du om ledighet

 • Lämna ansökan till mentor minst två veckor före ledigheten. Vårdnadshavare ska begära ledighet skriftlig även för halv dags ledighet. Det är mentor som beviljar ledighet för dag 1 till 3 och rektor som beviljar för dag 4 till 10.
 • Vid ansökan om ledighet som överstiger 10 dagar per läsår måste du lämna ledighetsansökan till skolan senast sex veckor före ledigheten. För du ska få ledigt över 10 dagar krävs att du har ”synnerliga skäl” för att ansökan ska beviljas. Det är bara rektor som kan bevilja ledigheten.
 • Båda vårdnadshavarna ska skriva under ledighetsansökan, det gäller även där vårdnadshavare inte bor på samma adress, men har gemensam vårdnad.

Policy om ledighet för elev

Arbetet i skolan ställer krav på att eleverna ska vara närvarande. Skälen, förutom att eleverna har skolplikt, är att skolan har ansvar för att alla elever ska nå målen.

 

Det har blivit allt vanligare att elever ansöker om ledighet under terminen. Denna frånvaro påverkar arbetsmiljön i skolan både för lärare och elever samt gör det svårare för eleven att klara målen i alla ämnen. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen vill därför uppmärksamma vårdnadshavare på att följande regler gäller när elever vill vara lediga från skolan.

Skollagens bestämmelser om ledighet

Bestämmelser om ledighet för skolpliktiga grundskoleelever finns i 7 kap. 18–19 § skollagen (2010:800).

 

Om elever vill vara lediga under pågående läsår ger lagen rektor möjlighet att få bevilja sådan ledighet. Men det är viktigt att notera att det är en möjlighet för rektorerna att bevilja ledighet och inte en rättighet för eleven. Rektorn tar hänsyn till de omständigheter som talar för och emot begäran innan beslutet.

För ledighet över tio dagar ställer lagstiftaren stränga krav för att skolan ska få bevilja sådan ledighet. Rektor får inte delegera beslutet och det måste finnas synnerliga skäl.

 

För att synnerliga skäl ska föreligga ska orsaken grunda sig på att elevvårdssituationen eller familjesituationen motiverar ledigheten. Det anses inte vara synnerliga skäl att resa på semester med familjen om inte resan är synnerligen viktig för eleven och kan intygas av läkare, psykolog eller kurator. Vid ansökan om ledighet över tio dagar ska vårdnadshavare ange vilka synnerliga skäl som föreligger. Föreligger inte några synnerliga skäl får ledighet inte beviljas.

 

Skolan har ansvar för att eleven klarar av att nå grundskolans kunskapsmål. När elev är ledig under skoltid påverkas elevens möjlighet att delta i undervisningen och i förlängningen också att nå kunskapsmålen.

 

Vårdnadshavare har ett ansvar att planera semestrar med sina barn under elevernas normala ledighet. I årskurs 3, 6 och 9 har eleverna perioder med nationella ämnesprov. Under dessa perioder avråder vi bestämt från att begära ledigheter.

 

/ Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Kontakta oss

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

 • Lars Thorin
  Chef för barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen
  0670-162 96

Senast ändrad/granskad: 8 december 2017