Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Viktig information • Publicerat: | Corona

Stabsarbetet får gott betyg i utvärdering

Mellan 23 mars och 28 september arbetade Strömsunds kommun i stabsläge för att hantera pandemins utmaningar. Nu har kommunens interna kvalitetsnätverk utvärderat stabsarbetet. Resultatet visar att krisorganisationen överlag fungerat mycket bra.

Den 23 mars 2020 gick kommunen upp i stabsläge för att skapa en effektiv krisorganisation i hanteringen av corona-pandemin.

Fem stabsgrupper

I stabsgrupperna ingick tjänstepersoner med olika nyckelfunktioner med uppgift att arbeta med hanteringen av pandemin. Bland annat genom att ta fram lägesbilder och underlag för beslut i krisledningsgruppen. Staben ansvarade också för samordning, planering och kommunikation. Staben hade möten varje vecka och leddes fram till avvecklingen 28 september av stabschef Anders Bergman, i vanliga fall miljö- och byggchef.


– Anders har gjort ett mycket bra arbete som stabschef, vilket också framkommer i utvärderingen som kommunens interna kvalitetsnätverk gjort under hösten. Till sin hjälp har han haft kompetenta stabsmedlemmar som gjort sitt yttersta när de tillsammans tagit sig an de nya frågorna, säger Anneli Svensson, kommundirektör.

Goda resultat i utvärderingen

Utvärderingen har skett genom enkäter till koncernledning, medlemmar i staben, fackliga företrädare, politiker och första linjens chefer/rektorer i kommunen. Svaren är mycket samstämmiga och resultatet visar att krisorganisationen överlag fungerat mycket bra.

 

Några framgångsfaktorer som kom fram i utvärderingen är bland annat att krisorganisationen kom igång snabbt vilket skapade marginaler i arbetet med att förbereda åtgärder samt att samarbetet mellan krisledningsgrupp och stab mot verksamheterna fungerade överlag bra.

Flera förbättringsförslag

Utvärderingen visar att det också finns områden att förbättra. Bland annat bör rollfördelning och ansvarsområden bli tydligare samt att det finns behov av gemensamma arbetsytor för att dela och arbeta i dokument. Kommunen ska nu titta vidare på förbättringsförslagen.


– Utvärderingen är mycket viktig i det fortsatta arbetet med att förstärka vår krisberedskap. Den ger oss även möjlighet att se över vad vi kan förenkla eller förbättra i vårt vardagliga arbete, säger Anneli Svensson.

Stora utmaningar på grund av pandemin

Pandemin har inneburit nya frågeställningar samt svåra avväganden i verksamheter där ordinarie arbetsuppgifter behövt fortgå trots pandemin.


– Det har naturligtvis skapat viss otrygghet. Ändå utför våra medarbetare sitt arbete lika professionellt som förut trots rädsla för egen smitta och sjukdom. Tack för dessa fantastiska insatser, säger Anneli Svensson.


Observera: Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Fakta

  • 113 13 – nationellt informationsnummer för stora olyckor och kriser. Ring för frågor som inte handlar om sjukdomssymtom. Ring endast 113 13 om du inte kan hitta informationen på nätet.
  • 1177 – Ring 1177 endast om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning. Använd inte detta nummer för allmänna frågor om coronaviruset eller om myndigheternas rekommendationer.

Alla kommunens artiklar om covid-19

Skylt på hus, täckt med snö.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: