Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Lyssna på sidan Lyssna

Projekt STAD – strategiskt arbete för demokrati

 

Syftet med projektet är att utveckla en strategi för långsiktigt förebyggande arbete mot radikalisering och våldsbejakande extremism ur ett glesbygdsperspektiv.

Projektet möjliggör kompetensutvecklingsinsatser för såväl definierade målgrupper samt deltagare ur kommunala verksamheter.

I framtagandet av en långsiktigt hållbar strategi för demokrati ingår bland annat:

  • Kartläggning av lokala förutsättningar.
  • Processinriktat arbete för förbättrad samverkan.
  • Semistrukturerade intervjuundersökningar.

Projektarbetet genomförs i Strömsunds kommun och ska utmynna i en kunskapsbaserad och långsiktigt hållbar strategi för förebyggande arbete mot radikalisering och våldsbejakande extremism. Strategin ska antas av kommunfullmäktige under 2022 och därefter utvecklas och revideras löpande.

Bakgrund till projektet: En nationell strategi

Sveriges strategi mot terrorism och arbete mot våldsbejakande extremism

Regeringen har en nationell strategi mot terrorism som är utgångspunkten för Sveriges långsiktiga arbete på detta område, både nationellt och internationellt. Strategins syfte är att skapa en tydlig struktur för det arbete som krävs för att förebygga våldsbejakande extremism och motverka terroristbrottslighet.


Ur ett glesbygdsperspektiv kan detta ha sina utmaningar, inte minst när det gäller resurser. Kommunen ska också arbeta för att minska otrygghet och social oro i samhället. Projekt STAD är en av flera viktiga delar i detta arbete. Många insatser görs löpande, och har gjorts över tid, men det finns ett behov av ett stärkt förebyggande arbete och gemensamma riktlinjer för att bemöta eventuella yttringar av radikalisering och våldsbejakande extremism.


Strömsunds kommuns strategi ska också kunna inspirera och utgöra ett stöd för andra små glesbygdskommuner i deras arbete för bibehållen demokrati, och mot alla former av radikalisering och våldsbejakande extremism.

Läs mer om det beviljade projektet på Centrum mot våldsbejakande extremism, CVE:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projektägare

Strömsunds kommun, projektet finns organisatoriskt under Resurscentrum integration (RCI), Framtids- och utvecklingsförvaltningen.

Logotyp för Center mot våldsbejakande extermism
Logotyp för projekt STAD

Fakta

Projektperiod

Pågår under 2021.


Finansiering

Stöd från Centrum mot våldsbejakande extremism, CVE.


Projektledare

Ylfva Wistrand, 0670-164 48


Projektmedarbetare

Marita Jacobsson Rosenberg, 0670-169 51

 

Handläggare

Marie Lidberg, 0670-169 65


Kontakta oss

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: