Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Förstudie Järnvägstekniker

Förstudiens mål är att ta fram en analys som svarar på om det, i Strömsunds kommun, finns möjlighet att genomföra någon typ av utbildning inom järnvägsbranschen.

Strömsunds kommun bedriver med stöd av Leader 3sam, Jordbruksverket och Europeiska socialfonden förstudien Järnvägstekniker.

Mål för förstudien

Målet är att efter avslutad förstudie presentera en framtagen analys, som svarar på frågan om en yrkeshögskoleutbildning eller annan form av utbildning, är möjlig att genomföra i Strömsunds kommun eller om det finns andra möjligheter att skapa förutsättningar inom järnvägsbranschen för ungdomar.


Förstudien startade i november 2019 och avslutas i mars 2021.

 

Gula maskiner vid ett järnvägsspår.
Grönvit fyrkant med texten Leader.

Fakta

Förstudie

November 2019 till mars 2021.


Finansiering

Leader 3sam, Jordbruksverket och Europeiska Socialfonden (ESF) medfinansierar projektet.


Projektledare

Krister Andersson

Telefon: 076-810 49 20

Fondens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: