Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Var uppmärksam och omtänksam i jul

Julen är en härlig tid för de flesta barn och vuxna. Men för en del är det inte så, våld i hemmet kan öka vid längre ledigheter. På grund av pandemin kan många också känna sig väldigt ensamma. För den som inte mår bra ökar risken att man inte orkar med sitt liv. Om vi som medmänniskor är extra uppmärksamma ökar möjligheten att fånga upp det som kanske inte står rätt till.

Pandemin påverkar oss alla, och kan göra att livet känns tungt av olika anledningar. Julen är en härlig tid för de flesta barn och vuxna. Men för en del är det inte så, våldet i hemmet kan öka vid längre ledigheter. Eftersom händelserna ofta sker utom synhåll för andra kan det vara svårt att upptäcka.

Var extra uppmärksam

Genom att vara extra uppmärksam ökar chansen att du som medmänniska kanske fångar upp det som inte står rätt till.

Agera om du misstänker brott eller om du tror att barn far illa

Om du misstänker att någon far illa i en relation bör du agera. Du kan ringa till Polisen även om du inte är riktigt säker – det är sedan deras uppgift att ta reda på om händelsen ska utredas vidare. Du kan vara anonym!

  • Ring 114 14 för att göra en polisanmälan vid misstanke våld i hemmet.
  • Ring 112 vid pågående brott.

Du kan även göra en orosanmälan till socialtjänsten om du misstänker att ett barn far illa.

Blankett: Anmälan till socialtjänsten

Agera om du själv är drabbad

Om du själv är drabbad kan du läsa mer på Polisens webbplats.

Information om brott i nära relation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Agera om du tror någon är på väg att begå självmord

Pandemin gör att många kanske känner sig extra ensamma. Mår man inte bra är risken att man inte orkar med sitt liv. En studie från 2018 visar att fler människor väljer att ta sitt liv på nyårsdagen jämfört med årets övriga dagar.

 

Suicide Zero är en ideell organisation som arbetar för att minska självmorden i Sverige. På deras webbplats finns mycket information om hur du som medmänniska kan prata med någon som mår dåligt, har självmordstankar eller kanske mist en närstående i självmord.

Bra samtalslinjer och chattar

  • Minds självmordslinje 901 01 och chatt.
  • Jourhavande präst: 112.
  • Jourhavande medmänniska 08-702 16 80.

Mer information på Suicide Zero:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Var extra uppmärksam och omtänksam i jul. Det kan rädda någons liv.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: