Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna
Tre personer som ler och tittar in i kameran.

Åsa Edlund, administratör, Jerry Arljung, byggnadsinspektör och näringslivsutvecklaren Cathrine Sjögren som håller i spegeln, är tre av de som fått tänka till kring hur kommunens service kan bli bättre.

Publicerad:

December: Så kan vi jobba för att förenkla vår service

Hur kan kommunen underlätta för företag och invånare genom att bli bättre på service och bemötande? Utbildningssatsningen Förenkla helt enkelt har hjälpt oss att hitta förbättringsområden. Ett konkret exempel är att det numera finns en, tydlig väg in för den som vill flytta till kommunen och önskar hjälp från Inflyttarservice.

Åtta av tio företag har någon gång kontakt med kommunen. De flesta av dessa kontakter är med kommunen som myndighet. Det gör att företagen är beroende av tillgänglighet, god service, rättssäkerhet och effektivitet. Det kan vara avgörande för företagen och deras bild av kommunen. Även privatpersoner behöver ibland ha kontakt med kommunen i olika frågor.

Nya arbetssätt

Ett 50-tal tjänstepersoner och politiker deltog under 2019 i Förenkla helt enkelt, en utbildningssatsning som satte fokus på möjliga förbättringsområden, metoder och arbetssätt.

 

– Det är viktigt att alla kommunanställda inser att företag skapar arbetstillfällen och i förlängningen skatteintäkter till vård, skola och omsorg och att det därför är värdefullt med god service. Det är givetvis lika viktigt i alla våra möten och kontakter med invånarna. Kan vi göra något på ett bättre sätt, ska vi sträva efter det, säger näringslivschefen Björn Amcoff.

En tydlig väg in

Genom att ”titta sig i spegeln” och se sina egna förutsättningar och brister har utbildningen gett medarbetarna en ökad förståelse. En konkret förbättring är att det nu finns en tydligare väg in för den som är intresserad av att flytta till kommunen.

– Sedan november finns Inflyttarservice i samma lokaler som Näringsliv och utveckling på Storgatan i Strömsund. Det gör att vi kan ta ett helhetsgrepp och bli mer effektiva i vår hantering och i vårt omhändertagande av de som vill flytta till kommunen, säger Björn Amcoff och fortsätter:


– Vi vill satsa mer på det personliga mötet, vi vet av erfarenhet att det är mycket viktigt. Vi är angelägna om att fånga upp och lotsa människor rätt genom en personlig service. Det kommer vi att vidareutveckla ytterligare framöver.

Ökad digitalisering

En annan viktig del som ska förenkla och göra kommunens service mer tillgänglig är de nya e-tjänsterna som lanseras successivt. Med e-tjänster slipper användaren krångla med papper och kan utföra sina ärenden digitalt genom att signera med bank-ID. Bland annat går det att göra olika ansökningar, följa ärenden, hålla kontakt med handläggare och få återkoppling direkt i systemet.


Kommunen har även köpt in ett nytt ärendehanteringssystem som verksamheterna kommer att gå över till för enklare och mer effektiv hantering. Där är miljö- och byggavdelningen bland de första att komma igång.

– Digitaliseringen som nu sker underlättar både för oss, företagen och invånarna. Vi ser fram emot att snart kunna lansera e-tjänsten för lov och anmälningar inom byggområdet, säger miljö- och byggchefen Anders Bergman.

Fakta

Varje månad släpper vi en ny artikel på temat i årets kommunalmanacka.

Läs tidigare artiklar från Kommunalmanackan

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: