Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

1. Följebrev

Samråd: Detaljplan för fastigheten Loke 1

Bläddra genom detaljplanen (1 av 3 sidor)

Miljö- och byggavdelningen har upprättat ett förslag till detaljplan omfattande fastigheten Loke 1.

Loke 1 Fastighets AB ansöker om planbesked för ändring av Byggnadsplan
B52 Strömsunds samhälle., fastställd 14 maj 1971. Ändringen omfattar
fastigheten Loke 1. Anledning till ändringen är att ta bort prickmark (mark
som inte får bebyggas) för att kunna uppföra en tälthall, samt att ändra
användningsbeteckning för södra delen av fastigheten


Enligt plan- och bygglagen kap. 5 § 11 ska kommunen vid upprättandet av
en detaljplan samråda med de sakägare, hyresgäster och boende som berörs
av förslaget. De myndigheter och enskilda i övrigt som har ett väsentligt
intresse av detaljplanen ska också beredas tillfälle till samråd.


Härmed ges du möjlighet att lämna synpunkter om planförslaget.
Fastighetsägare ombeds i förekommande fall informera sina hyresgäster
(boende, företag och föreningar) om planförslaget.


Miljö- och byggnämnden beslutade den 6 december 2018 (§ 92) om positivt
planbesked och den 15 oktober 2020 (§ 50) om att planförslaget ska sändas ut
för samråd. Detaljplanen beräknas att kunna antas av miljö- och
byggnämnden i början av 2021.

Lämna dina synpunkter senast 20 november

Den som har synpunkter på detaljplanen kan framföra dessa skriftligen till
Strömsunds kommun, Miljö- och byggavdelningen, Box 500, 833 24
Strömsund eller mejla till planansvarig (se Kontakta oss-rutan) senast 20 november 2020.


Den som inte senast detta datum framfört sina synpunkter skriftligen samt
uppgett namn och fullständig adress kan förlora rätten att senare överklaga
kommunens antagandebeslut.

Relaterad information

All information finns även att ladda ner i pdf-format.


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1. Följebrev.pdf Pdf, 94 kB. 94 kB 2020-10-29 16.54
2. Plankarta Loke 1.pdf Pdf, 678 kB. 678 kB 2020-10-29 16.54
3. Planbeskrivning.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2020-10-29 16.54

Om detalj­planen på webben

Bläddra genom detaljplanen genom att klicka på länkarna under sidans rubrik.


Detaljplanen består av

  • Följebrev
  • Plankarta med bestäm­melser
  • Planbesk­rivning
  • Fastighets­förteckning (innehåller person­uppgifter och finns därför inte på webben)

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: