På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har till uppgift att stödja, främja och samordna kultur- och fritidsintressen. Nämnden ska också samordna verksamheter som rör ungdomar och idrott.

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden ska verka för att bevara estetiskt och kulturhisto­riskt värdefulla byggnader och anläggningar. Nämnden ska yttra sig om utsmyckning av offentliga platser och byggnader.

 

Nämnden ska säkerställa att verksamheten sker i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, samt den lagstiftning och föreskrifter som gäller för verksamhe­ten.

 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för

  • förskoleverksamhet, det vill säga barnomsorg ett till fem år
  • förskoleklass, grundskola och särskola på grundskolenivå sex till 16 år
  • fritidshem, det vill säga omsorg om skolbarn efter skoldagens slut
  • biblioteksverksamhet
  • kulturskola
  • alla behandlingar av personuppgifter inom sitt verksamhetsområde.

Ordförande

Lena Johansson (S)

Vice ordförande

Ragnar Lif (C)


Fakta

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har 13 ledamöter och 13 ersättare.


Sekreterare

Simone Bruning

0670-163 95

Kontakta oss

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: 6 februari 2020