Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna
Barn och lärare sitter tillsammans runt ett bord med böcker.

Aanna Johansson Larsson i Samiska rummet på Vattudalsskolan tillsammans med några av de elever i kommunen som läser samiska som modersmål.

Publicerad:

Oktober: Vi har ett viktigt uppdrag som samisk förvaltningskommun!

I år firar Strömsunds kommun tio år som samisk förvaltningskommun. Under dessa år har kommunen på olika sätt arbetat med att lyfta och synliggöra samisk kultur och språk.
– Vårt arbete har ökat både medvetenheten och kunskapen kring samiska frågor. Det är ett värdefullt och viktigt uppdrag, säger kommunens samiska samordnare Aanna Johansson Larsson.

Strömsunds kommun ligger inom Saepmie, det vill säga det område där samer bor, verkar och utövar sin kultur. Därför var det naturligt för kommunen att för tio år sedan bli en del av förvaltningsområdet för samiska. I ett sådant område har den samiska kulturen och det samiska språket ett förstärkt skydd enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.


– Vi ska verka och finnas till för alla kommuninvånare. Jag brinner för de samiska frågorna och vill att fler ska få ta del av, och lära sig mer om, både samisk kultur och språk. Att vi är ett samiskt förvaltningsområde visar att kommunen tar frågorna på allvar. Det ligger ett stort symbolvärde i det, säger kommunens samiska samordnare Aanna Johansson Larsson.

Färgglada islyktor framför entrén till kommunhuset

Färgglada islyktor framför entrén till kommunhuset i samband med firandet av Samefolkets dag 6 februari.

Lyfta och synliggöra

Ambitionen är att hon i sitt uppdrag på flera olika sätt ska lyfta och synliggöra samisk kultur och språk. Aktuella satsningar just nu är bland annat att utöka det samiska vistet på hembygdsgården i Strömsund med bland annat en njalla (samisk förrådsbod), en torkställning och en ”vev-låda”. Den ska fungera som en informationsbank där besökare kan få information även om vistet inte är öppet.

Samisk språkvecka i oktober

Mellan 19 och 25 oktober blir det även en Gïelevahkoe (språkvecka) med olika inslag i kommunen. Det är ett sätt att uppmärksamma de samiska språken och sker i samarbete med sametingen i Sverige, Norge och Finland.

 

– Vi jobbar också vidare med samisk integrering som i korta drag innebär dubbelt så mycket samisk undervisning för de elever som läser samiska som modersmål. Vi är också på gång med en informationsskylt och en informationsbank med tryckknappar som ska komplettera torvkåtan vid Granbacken i Strömsund, säger Aanna Johansson Larsson.

Exempel på genomförda satsningar

  • Torvkåta på Ströms hembygdsgård som kom till efter en språk- och kåtabyggnadskurs med elva deltagare mellan 13 och 82 år.
  • Uppförande av torvkåta vid äldreboendet Granbacken, Strömsund.
  • Samiskt rum på Vattudalsskolan, Strömsund.
  • Samisk heldag i samband med Staare 2018: Föredrag, fotoutställning och uppträdande av Maxida Märak.
  • Seniorresor med underhållning och samisk mat.
  • Firande av Samefolkets dag 6 februari i samband med Kulturveckan.
  • Språkbad – språkläger där deltagarna får bada i språket från morgon till kväll. Bland annat har det varit jojk-, slöjd- och språkläger i Risbäck (Dorotea kommun) och läger med hårdslöjd i Strömsund. Språkbaden har skett både i egen regi och i samarbete med andra samiska förvaltningskommuner.
  • Införande av samiska inslag på äldreboenden i kommunen.
  • Medverkan i projektet ”Utvalda samiska kulturmiljöer i Strömsund och Krokom” under 2020.
Samiskt spel för barn

Samiskt spel i vackra färger som brukar användas flitigt.

Fakta

Varje månad släpper vi en ny artikel på temat i årets kommunalmanacka.

Läs tidigare artiklar från Kommunalmanackan

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: