Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Värdighetsgarantier i äldreomsorg

Socialnämnden har sedan 2012 beslutat om värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Strömsunds kommun.

Till dig som har hemtjänst eller bor i särskilt boende lovar vi att

  • ta reda på dina behov och önskemål om hur dina beslutade insatser ska utformas och skriva dem i en genomförandeplan
  • du får en kontaktperson när du får hemtjänst eller flyttar till ett särskilt boende
  • anpassa din hjälp efter din dagsform och dygnsrytm
  • personalen bär läslig namnskylt
  • personalen ringer eller knackar på innan de går in till dig
  • ta reda på hur du vill ha det med maten så att måltiderna blir en trevlig stund
  • ta hand om och hantera dina synpunkter om du tycker att något är fel eller inte fungerar och ge återkoppling till dig.


TIll dig som bor i särskilt boende lovar vi även att

  • du som blir erbjuden att komma utomhus varje dag
  • du blir erbjuden någon aktivitet i grupp minst en gång varje vardag
  • du blir erbjuden tid utifrån egna önskemål varje vecka.


Kontakta oss

Biståndsenheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: